Liria e shprehjes

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Nenet 25-2625 - Çdo student gëzon brenda Kolegjit ESLG të drejtën për lirinë e mendimit, të shprehjes dhe të tubimit paqësor.
26 - Çdo grup studentësh ka të drejtë të organizojë dhe të promovojë interesat e anëtarëve të tij, nëse qëllimet e një grupi të tillë janë të ligjshëm. Çdo grup i tillë do të ketë gjithashtu të drejtën për të publikuar dhe mbajtur takime, për të debatuar çdo çështje dhe për t'u përfshirë në demonstrata të ligjshme.Kodi i Etikës së Studentëve, Neni 1.4Studentët kanë të drejtë të shprehin mendimet dhe idetë e tyre;

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...