Studimet master


Viti akademik fillon më 1 tetor dhe përfundon më 30 qershor. 

 

Kohëzgjatja e vitit akademik është 40 javë dhe ndahet në dy semestra me nga 15 javë me tri afate të provimeve të organizuara në Janar, Qershor dhe Shtator.

 

Një kredi ECTS është e barabartë me 25 orë ngarkesë të studentit. Një semestër ka 30 kredi ECTS.

 

Mësimdhënia realizohet nëpërmjet të metodave si në vijim: 

- ligjëratat;

- ushtrimet;

- ushtrimet simuluese;

- hulumtimi;

- simulimet reale;

- teknologjia duke përdorur softverët si ECOTECT, Athena Impact Estimator dhe Risk Solver

- Aktiviteti interdisiplinar.

 

Një metodë unike e mësimdhënies është Akiviteti interdisiplinar - IAktivitetet interdisiplinare janë punë ekipore të realizuara në fushat interdisiplinare të programit ku një rast më i gjerë interdisiplinar u jepet studentëve për ta zgjedhur në grupe. Për shembull një rast i studimit mundet të përfshijë aspektet juridike, financiare, vlerësimit, menaxhimit të ndërtesave, menaxhimit të energjisë, andaj të gjitha aspektet interdisiplinare preken nga një projekt grupor me profesorë të ndryshëm.

 

 

Mësimdhënia e bazuar në hulumtim është një komponentë e fuqishme e programeve master në Kolegjin ESLG. Si pjesë e mësimdhënies së bazuar në hulumtim, studentët përfshihen në projektet hulumtuese të Kolegjit, programit dhe profesorëve siç parashikohet me Planin e Hulumtimit të Kolegjit.

 

 

 

 

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...

Akademia Verore 2020

Akademia Verore me temën kryesore: “Sustainability and Real Estate Management” do...më shumë...