Lajmet

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar gjatë ceremonisë së diplomimit të mbajtur më 2 shkurt 2018. Për të ndjekur fjalimin klikoni në xhirimin mëposhtë: më shumë

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian Znj. Dhurata Hoxha më shumë

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për t'a analizuar nga këndvështrimi i efiçiencës së energjisë, ndotjes së ambientit dhe qëndrueshmërisë (sustainability). më shumë

DIPLOMIMI I STUDENTIT TË PARË NË TË DREJTËN EVROPIANE EKONOMIKE (LLM)

Më 25.01.2018 diplomoi studenti i parë në drejtimin master E drejta evropiane ekonomike (LLM). më shumë

PRANIMI I DIPLOMËS SLLOVENE NGA STUDENTJA ELJESA ARIFI

Më 18 gusht 2017 studentja e Kolegjit ESLG Eljesa Arifi pranoi diplomën sllovene te lëshuar nga European Faculty of Law nga New University pas studimeve në programin e validuar të European Faculty of Law të New University nga Sllovenia i cili implementohet pranë Kolegjit ESLG me vendim 413/16 të Këshillit Shtetëror të Cilësisë së Republikës së Kosovës. më shumë

previous

1-5 Nga 64

next

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...