Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG.

Në vjeshtën e vitit 2010, grupi i mësimdhënësve nga Sllovenia dhe Kosova kanë filluar të mbajnë ligjërata dhe pas disa viteve – shpresoj – se Kolegji ESLG do të rritet në një universitet prestigjioz kosovar dhe evropian i cili do të prodhojë ekspertizë për nevojat e vendit të ri mirëpo edhe njohuri për Kosovën dhe Evropën.

Ideja buron nga Sllovenia, nga Fakulteti i ri por me baza të forta i quajtur Fakulteti Evropian i Drejtësisë në Nova Gorica i udhëhequr nga ekspertë të njohur ligjor, profesorë të të drejtës ndërkombëtare dhe evropiane, administratës publike, të drejtës së patundshmërive, marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë, studimeve të politikave të huaja etj.

Në thelb, iniciativa është evropiane. Kombinimi i motivimit slloven dhe atij kosovar duket e drejtë për sferën akademike kosovare dhe për zhvillimin e jetës profesionale dhe intelektuale në rajon: ekziston tradita e miqësisë slloveno-kosovare ku Kosova në veti është një shembull i shoqërisë me orientim evropian.

Kolegji ESLG ofron ekspertizën e cila nevojitet dhe është e dobishme për një shtet i cili dëshirojë të depërtojë në rrjedhat e marrëdhënieve ndërkombëtare. Pas rënies së murit të Berlinit dhe pas dezintegrimit të strukturave autoritare shumëkombëshe si Bashkimi Sovjetik dhe Jugosllavia, qasjet e reja dhe mendimi i ri është mëse i nevojshëm. Unë jam i sigurtë që kolegët slloven dhe kosovar do të kenë shumë gjëra për të diskutuar në ombrellën e ESLG-së.

Prof. Dimitrij Rupel

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...