Bursat

Për studime në programin bachelor Menaxhimi i Energjisë studentët e shkëlqyeshëm fitojnë bursë prej 60 % dhe paguajnë vetëm 500 euro për vit akademik.

 

Për studime në programin master Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës dhe E drejta ekonomike evropiane studenti merr:

  • Bursë 100 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare së paku 9.75;
  • Bursë 90 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare ndërmjet 9.5 dhe 9.75;
  • Bursë 80 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare ndërmjet 9.3 dhe 9.5;
  • Bursë 70 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare ndërmjet 9.0 dhe 9.3;
  • Bursë 60 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare ndërmjet 8.7 dhe 9.0;
  • Bursë 50 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare ndërmjet 8.5 dhe 8.7;
  • Bursë 40 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare ndërmjet 8.3 dhe 8.5;  
  • Bursë 30 % - Studenti duhet të ketë notën mesatare ndërmjet 8.0 dhe 8.3; 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...