Bashkëpunimi ndërkombëtar

Kolegji ESLG ka nënshkruar dhe implementuar marrëveshje të bashkëpunimit me shumë universitete anembanë botës. 

 

Këto marrëveshje shtrihen në shtete që përfaqësojnë shumë kontinente dhe përfshijnë bashkëpunimin në fushat si në vijim:

 

- Hulumtim;

- Shkëmbim të stafit;

- Zhvillim të programeve të përbashkëta; 

- Shkëmbim të studentëve; 

- ERASMUS + Key Action 1;

 

Marrëveshjet e përzgjedhura të bashkëpunimit janë paraqitur mëposhtë: 

 

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji (Norvegji);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Fakultetin Evropian të Drejtësisë, Nova Univerza (Slloveni);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Humboldt University (Gjermani);

- ERASMUS + Marrëveshja me Universitetin Primorska (Slloveni);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Haliç (Turqi);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me (SHBA);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Santo Tomas (Nikaragua);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Mahatma Gandhi University (Ruanda);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Institutin Sastra Angkor (Kamboxhi);

 

Kolegji ESLG duke qenë pjesë e grupit UBT përfiton gjithashtu nga dhjetëra marrëveshje bashkëpunimi të cilat Kolegji UBT i ka me shumë universitete të mirënjohura të cilat bijnë nën fushëveprimin e ekspertizës së Kolegjit ESLG. 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...