Politika e notimit

Sistemi i notimit të Kolegjit ESLG është si në vijim:

10 - Njohuri e shkëlqyeshme me asnjë ose gabime të vogla të neglizhueshme
9- Njohuri shumë të mirë me disa gabime të vogla
8- Njohuri e mirë me gabime të caktuara
7- Njohuri solide me disa gabime
6- Njohuria plotëson vetëm kriteret minimale
5- Njohuria nuk plotëson kriteret minimale

 

Politika e notimit mundet të gjendet këtu

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...