Për ESLG

Misioni i Kolegjit ESLG është që të ofrojë arsimim të cilësisë superiore në Kosovë me programe unike dhe metodologji unike të mësimdhënies.

Në këtë vazhdë, Kolegji ESLG që nga gushti 2019 i është bashkuar UBT-së dhe është bërë pjesë përbërëse e grupit të UBT-së.

UBT vazhdon të mbetet i vetmi institucion në rajon i vlerësuar me pesë yje të ekselencës nga Këshilli i Ekselencës botërore, konkretisht nga Organizata për Menaxhimin e Cilësisë (EFQM), i cili ekspertizat dhe inovacionet po i zgjeron si rrafshin vendor, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar.

Në këtë vazhdë, tani standardet cilësore ndërkombëtare të UBT-së do të ofrohen edhe në Kolegjin ESLG, pasi ky institucion i është bashkuar UBT-së.

Tash e tutje, profesorët vendorë e ndërkombëtarë të UBT-së, do të jenë të pranishëm në këtë institucion ku do të aplikojnë praktikat më të mira të studimit, ndërkaq studentët në këtë institucion mund të studiojnë nivelin bachelor në Fakultetin Juridik, si dhe nivelin master në Fakultetin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës.
 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...