Misioni Vizioni dhe Qëllimet Strategjike

Misioni

 

Misioni i Kolegjit ESLG është që të ofrojë arsimim të cilësisë superiore në Kosovë me programe unike dhe metodologji unike të mësimdhënies të cilat i kontribuojnë rritjes ekonomike, zhvillimit të qëndrueshëm dhe avansimit të mësimdhënies, mësimnxënies dhe kërkimit në mjedisin e ndërtuar.

 

Vizioni

 

Kolegji ESLG përpiqet që të sigurojë një mjedis arsimor dhe hulumtues i cili duhet të jetë i denjë për besimin e publikut dhe të karakterizohet me mësim të nivelit më të lartë dhe integritet kërkimor.

 

Qëllimet strategjike të Kolegjit ESLG janë paraqitur mëposhtë:

 

QËLLIMI STRATEGJIK 1: Zhvillimi i programeve unike studimore në sektorët që kontribuojnë më së shumti në rritjen e BPV-së, ose ku punësimi është gjeneruar më së shumti ose ka potencialin më të madh për të gjeneruar punësim në të ardhmen.

 

REZULTATI 1.1. Të zhvillojë dhe të akreditojë programet studimore në fushën e energjisë dhe ndërtimit që do të ndërlidhte si sektorin e ndërtimit ashtu edhe sektorin e energjisë, dhe që njihen si dy sektorët më premtues sa i përket rritjes së BPV-së, gjenerimit të punësimit, dhe tërheqjes direkte të investimeve të huaja.

 

REZULTATI 1.2. Të zhvillojë dhe të akreditojë programet studimore në fushën e së Drejtës së Bashkimit Evropian që prej se partneri më i madh tregtar i Kosovës është Bashkimi Evropian.

 

REZULTATI 1.3. Të zhvillojë dhe të akreditojë programet studimore në fushën e sektorit të financave, pasi që sektori financiar ka tërhequr shumicën e investimeve të huaja direkte dhe ka krijuar shumicën e vendeve të punës nga investimet e huaja nga IHD.

 

REZULTATI 1.4 Të zhvillojë dhe të akreditojë programet e dyfishta me universitetet sllovene me udhëzim në gjuhën angleze;

 

REZULTATI 1.5. Njohja e programeve të doktoraturës të Fakultetit Evropian të Drejtësisë nga Nova Gorica nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës për zbatim në Kosovë përmes Kolegjit ESLG;

 

QËLLIMI STRATEGJIK 2:  ZHVILLIMI I stafiT akademik të plotë të cilësisë më të lartë në mësimdhënie dhe hulumtim

 

REZULTATI 2.1. Të habilitoj stafin akademik të plotë me institucionet partnere të Fakultetit Evropian të Drejtësisë nga Nova Gorica dhe Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji në fushën e pasurive të patundshme, arkitekturë të qëndrueshme, ndërtesat e energjisë, dhe të Drejtën Europiane.

 

REZULTATI 2.2. Të sponsorizojë studimet e doktoraturës dhe post-doktoraturës të stafit mësimdhënës së plotë përmes institucioneve partnere;

 

REZULTATI 2.3. Importojë profesorë me tituj të lartë akademikë nga universitetet publike dhe private në Kosovë dhe rajon përmes pakove financiare dhe jo-financiare konkurruese;

 

QËLLIMI STRATEGJIK 3: ZHVILLIMI I KAPACITETEVE KËRKIMORE NË KOLEGJIN ESLG.

 

REZULTATI 3.1. Të marrin pjesë në projekte kërkimore me institucionet kërkimore të huaja dhe të vendit;

 

REZULTATI 3.2. Të zhvillojnë një zhurnal mbi Ndërtesat e Qëndrueshme me Energji Efiçiente me bord editorial të huaj;

 

REZULTATI 3.4. Të krijojë fonde për hulumtim të Kolegjit ESLG nga grantet kërkimore, sektori privat dhe fonde të veta;

 

QËLLIMI STRATEGJIK 4: AVANCIMI I SISTEMIT PËR SIGURIMIN E CILËSISË

 

REZULTATI 4.1. Të fuqizojë Zyrën për Sigurimin e Cilësisë;

 

REZULTATI 4.2. Të forcojë mekanizmat e monitorimit dhe indikatorët e performancës për të vlerësuar cilësinë e mësimnxënies dhe mësimdhënies;

 

REZULTATI 4.3. Të forcojë mekanizmat raportimit të studentëve në lidhje me cilësinë e mësimdhënies;

 

QËLLIMI STRATEGJIK 5: AVANCIMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR

 

REZULTATI 5.1. Rritja e numrit të memorandumeve të bashkëpunimit me universitetet dhe kolegjet ndërkombëtare;

 

REZULTATI 5.2. Rritja e pjesëmarrjes në projektet kërkimore ndërkombëtare;

 

REZULTATI 5.3. Rritja e stafit dhe mobilitetit të studentëve me institucionet partnere;

 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 6: BASHKËPUNIMI I MËTEJM ME SEKTORËT PRIVAT DHE KOMUNITETIN

 

REZULTATI 6.1. Rritja e numrit të memorandumeve të bashkëpunimit me sektorin privat dhe akterët e tjerë që lidhen me programet tona të studimit;

 

REZULTATI 6.2. Përfshirja e përfaqësuesve të sektorit privat në Komisionin për Shqyrtimi të Kurrikulumit;

 

REZULTATI 6.3. Rritja e marrëveshjeve praktike me sektorin privat;

 

REZULTATI 6.4. Zhvillimi i projekteve kërkimore bazuar në nevojat e sektorit privat;

 

Për të lexuar në detaje strategjinë e Kolegjit ESLG shihni dokumenti Strategjia e Kolegjit ESLG

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...

Akademia Verore 2020

Akademia Verore me temën kryesore: “Sustainability and Real Estate Management” do...më shumë...