Misioni dhe Qëllimet Strategjike të programit master në Patundshmëri

MISIONI


Misioni i programit është që të zhvillojë liderët e së ardhmes në industrinë e ndërtimit dhe pasurive të paluajsthme në Kosovë, duke futur në to edhe vlerat e ndërtimit të qëndrueshëm, efiçiencës së energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit.Objektiva kryesore strategjike e programit është që të avancojë njohuritë gjithëpërfshirëse të pasurive të paluajtshme për urbanizim të qëndrueshëm në Kosovë përmes mësimeve inovative të bazuara në hulumtime.


Qëllimet strategjike të dizajnuara si pjesë e strategjisë së programit master janë paraqitur mëposhtë:


•    Qëllimi strategjik 1: Mjedis shembullor për mësim
      o    Strategjia 1.1 Ofrimi i shërbimeve të cilësisë së lartë akademike në bashkëpunim me Nova Univerza, Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji dhe UBT•    Qëllimi strategjik 2: Universitet i njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e menaxhimit të patundshmërive 
      o    Strategjia 2.1 Përkrahja e rigorozitetit kurrikular në bashkëpunim me UBT, NTNU, Nova Univerza, sektorin privat dhe shoqërinë civile;
      o    Strategjia 2.2 Mundësitë e praktikës dhe përvojave•    Qëllimi strategjik 3: Program i standardeve të larta akademike 
     o    Strategjia 3.1 Ekselenca akademike

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...

Akademia Verore 2020

Akademia Verore me temën kryesore: “Sustainability and Real Estate Management” do...më shumë...