Organet e Kolegjit

Organet akademike të Kolegjit janë:

 

- Bordi Menaxhues;

- Këshilli Akademik;

- Senati;

- Komisionet në nivel të fakulteteve dhe Kolegjit:

    - Komisioni për Cilësi;

    - Komisioni për Etikë dhe ai Disiplinor;

    - Komisioni për Studime;

    - Komisioni i Habilitimit;

    - Komisioni për Publikime dhe Hulumtim; 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...