Integriteti akademik

Politika e Integritetit Akademik, nenet 2.2 dhe 3.1-3.22.2. Studentët


Studentët janë përgjegjës për të demonstruar sjellje etike në punën e tyre akademike. Përgjegjësitë e studentëve përfshijnë:
• Ndjek integritetin akademik në të gjitha sferat e jetës akademike;
• Ndiqni rregullat dhe udhëzimet e personelit akademik në lidhje me standardet e performancës të theksuara nga profesorët gjatë prezantimit të planprogramit të kursit;
• Studentët trajtojnë njëri-tjetrin me respekt dhe nxisin mjedisin e ndershmërisë, sjelljes etike dhe respektit reciprok3. Shkeljet e integritetit akademik


Gama e përgjithshme e sjelljeve të ndryshme që përbëjnë shkelje të integritetit akademik janë paraqitur më poshtë:


3.1 Plagjiatura


Plagjiatura është një vjedhje e pronës intelektuale. Plagjiatura është dështimi i profesorëve dhe studentëve për të referuar punën e të tjerëve dhe për të njohur idetë dhe fjalët e të tjerëve. Shkeljet e plagjiaturës përfshijnë, por nuk kufizohen në sa vijon:


• Citime pa citim të duhur;
• Reformimi pa citim të duhur;
• Njohja e pamjaftueshme e burimeve;
• Përdorimi i strukturës dhe organizimit të mendimeve bazuar në autorë të tjerë pa cituar siç duhet punën e tyre.3.2. Mashtrimi


Shkeljet e mashtrimit përfshijnë por nuk kufizohen në sa vijon:


• Shkëmbimi i pyetjeve dhe përgjigjeve të provimit me studentë të tjerë;
• Përdorimi i materialeve të paautorizuara si ndihmës gjatë provimeve të ngushta të librit;
• Përdorimi i një personi tjetër për të dhënë një provim si në Provimet e Klasës ashtu edhe në Provimet në Shtëpi;
• Paraqitja e punës së bërë nga të tjerët si e vetja, veçanërisht në detyrat e projekteve të kursit;
• Bashkëpunimi me të tjerët në marrjen e detyrave në shtëpi, në të cilat profesori nuk lejon bashkëpunimin;

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...