E drejta e asociimit dhe përfaqësimit në organet e Kolegjit

Konventa e të Drejtave të Studentëve, Nenet 24, 27-2824- Çdo student ka të drejtë t'i përkasë ndonjë shoqate të ligjshme të zgjedhjes së tij ose të saj dhe nuk do t'i nënshtrohet asnjë paragjykimi nga Kolegji.27- Organet e Kolegjit që marrin vendime mbi politikat e Kolegjit që lidhen drejtpërdrejt me studentët duhet t'u sigurojnë studentëve mundësinë që të përfaqësohen në ato organe.28- Rekomandimet për anëtarësimin e studentëve në këto organe të veçanta kërkohen nga Kolegji nga Këshilli Studentor i ESLG.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...