Struktura e programit

Viti 1
Semestri 1 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
1OHyrje në drejtësi226Assist. Prof. Dr. Veli Lecaj
2OShkrimi akademik dhe metodat kërkimore226M.Sc. Jehona Hoxha
3OHyrje në menaxhment226Prof. Asist. Dr. Lumnije Thaçi
4OHyrje në planifikim hapësinor226Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
5OMenaxhimi i projekteve infrastrukturore226Dr. Fuat Pallaska
Semestri 2 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
6OArkitektura e qëndrueshme338Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
7OEkonomia e paluajtshmërive225Prof. Asist. Dr. Islam Hasani
8ORegjistrimi i paluajtshmërive226Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
9OVlerësimi i paluajtshmërive I226Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
10ZMatematika financiare 225Prof. Asoc. Dr.Sabri Sadiku
60
Viti 2
Semestri 3 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
11OPërhapja urbane226Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
12OVlerësimi i paluajtshmërive II226M.Sc. Mendim Blakaj
13OInfrastruktura komunale214M.Sc. Driton Haziri
14OKontabiliteti financiar226M.Sc. Sara Sadiku
15OInfrastruktura e energjisë214M.Sc. Edin Murati
16OE drejta pronësore214Assist. Prof. Dr. Veli Lecaj
Semestri 4 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
17ODemografia dhe vendbanimet urbane226Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
18OKontabiliteti menaxherial226M.Sc. Sara Sadiku
19OMenaxhimi i burimeve njerëzore 225M.Sc. Emblema Zeqiraj
20OInfrastruktura e transportit214M.Sc. Edin Murati
21OMetodat e marketingut të paluajtshmërive225M.Sc. Elita Çeku
22OInfrastruktura sociale214Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
60
Viti 3
Semestri 5 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
23OPartneriteti publiko privat226Prof. Asist. Dr. Islam Hasani
24ZInfrastruktura e telekomunikimit214M.Sc. Driton Haziri
25ZSigurimi i objekteve214Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor
26ZMenaxhimi i objekteve214M.Sc. Besnik Vrella
27ZFinancimi i paluajtshmërive dhe lizingu214Prof. Asist. Dr. Islam Hasani
28ZTransformimi urban dhe qytetet e qëndrueshme214Prof. Asist. Dr. Hazer Dana
29OPraktika obligative180012Cilido profesor
Semestri 6 - Orë / Javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSLigjeruesi
30ONdërtesat e energjisë226Dr. Fuat Pallaska
31ZE-biznesi në paluajtshmëri214Dr.Christian Seidel
32ZPolitikat infrastrukturore dhe paluajtshmërive214Profesor Asistent Dr.Sirri Duger
33OTema e Diplomës2220Cilido profesor
72

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...