Prof. Asist. Dr. Hazer Dana

Dr. Hazer Dana posedon pesë vjet përvojë në mësimdhënie, konsulencë dhe hulumtim në fushën e Sistemeve hapësinore të informacionit, Planifikimit hapësinor dhe menaxhimit të projekteve. Profesor Dana posedon dhjetë vjet përvojë në menaxhimin dhe realizimin e projekteve në fushën e planifikimit hapësinor. Gjithashtu, ka përvoj edhe në menaxhimin e zonave të mbrojtura kombëtare dhe hartimin e Ligjeve dhe rregulloreve në fushën e mjedisit dhe planifikimit hapësinor.

Disa nga arritjet profesionale të Profesor Danës janë paraqitur si mëposhtë:
 
•    Hartimi i draft dokumentit të Planit Hapësinor të Kosovës 2004 – 2008 - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimt Hapësinor – Instituti për Planifikim Hapësinor
•    Pjesëmarrja në hartimin e planit hapësinor të Parkut Kombëtar SHARRI, 2006-2008, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimt Hapësinor – Instituti për Planifikim Hapësinor
•    Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe Urban të Komunave: Shtime, Kaçanik, Podujevë, Rahovec të reahizuara përmes kompanisë Data GISConsulting dhe financuar nga komunat përkatëse
•    Hartimi i Planit Menagjues të Parkut Kombëtar Sharri, 2014, UNDP dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - Udhëheqës i grupit punues në procesin e planifikimit
•    Hartimin e disa Ligjeve, Rregulloreve dhe Udhëzimeve Administrative të fushës së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 2006-2016, Ministria e mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
•    Përmes UBT-së, pjesëmarrës në projektin BESTSDI - Edukimi Akademik i Ballkanit Perëndimor në fushën e Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore - Me mbështetjen e programit Erasmus +: Arsimi i Lartë - Ndërtimi i Kapaciteteve Ndërkombëtare

Liste a publikimeve të Profesor Danës është paraqitur si më poshtë:

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCORDana, H., Çela, T., Krasniqi, A., Cenaj, V. (2021). “Economic and tourist effects of external migration in Kosovo“, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. 12(2), pp. 567–577

Krasniqi, A., Dana, H., Çela, T. (2020).” Reasons and benefits of seasonal migrations in the villages of Rugova, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. 11(7), pp. 1806–1812

Dana, H. (2018). “Touristic potentials and tourism development opportunities in the Southern part of Kosovo - Municipality of Dragash, Journal of Food, Agriculture & Environment, www.wflpublisher.com, Vol.16(2): pp. 207-214.

R. Murseli and H. Dana, Hypsometric demography of Kosovo: the distribution of Kosovo population by altitude, City, Territory and Architecture, https://doi.org/10.1186/s40410-016-0047-8, First Online: 10 November 2016 The characteristics and casus of migration in Opoja, Geo-see, SDI & SIM and FIG, Shkup 2013, fq. 131-140 Population and depopulation of hilly-mountainous settlements in the municipality of Dragash, Journal "Sociological Studies"  of  the  University  of  Tirana  -  Faculty  of  Social  Sciences,  Tirana  2012,  p.  24-25 Causes and effects of external migration in the municipality of Dragash, "Geographical Studies" - Department of Geography - Tirana 2015, volume 18, p. 321-332


"The role of Sharr National Park in the sustainable development of the Municipality of Dragash", "Geographical Studies" - Department of Geography - Tirana 2015, Volume 19, p. 201-209
 


The economic effects of external migration on the municipality of Dragash, The economic effects of external migration    on    the    municipality    of    Dragash,    Prishtinë    2018,    fq.    53
Touristic potentials and tourism development opportunities in the Southern part of Kosovo - Municipality of Dragash, Journal of Food, Agriculture & Environment, www.wflpublisher.com, Vol.16(2): 207-214.2018, accepted 24 March 2018. Fq.207-214

 

PUBLIKIMET NE KONFERENCADana, H., Cela, T., Retkoceri, D. (2022). The significance and effects of expropriation in Kosovo, case study stražė-ivajė road, Annual Conference UBT, 30-31 October

Dana, H., and Cela, T. (2021).,"Economic and tourist effects of external migration in Kosovo", Annual Conference UBT, 30-31 October

Dana, H., and Cela, T. (2021).,"THE REGIONAL DIVISION OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, Annual Conference UBT, 30-31 October

Cela, T. and Dana, H. “Infrastructure of Spatial Data in the Republic of Kosovo”, UBT Annual Conference, 30-31 October 2019, Prishtina Kosovo

The economic effects of external migration on the municipality of Dragash, International conference on business, technology and innovation –UBT, Prishtinë, 26-28 tetor, 2018.

"Causes and effects of external migration in the municipality of Dragashita", University of Tirana - FACULTY OF HISTORY AND PHILOLOGY - DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, Tirana 24 May 2013

The characteristics and causes of emigration in Opoja, International Conference on spatial data infrastructures and spatial information management 2013. (Geo-see, SDI & SIM dhe FIG), Shkup 13-16 nëntor 2013
Reference topic: Challenges and perspectives of community living near national parks, WWF “Dinaric Arc Parks International Conference”, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 19 - 23 November 2012

Reference topic: Environment as a factor of local development - Session of works 3 - moderator of the session, 2nd Conference on decentralized cooperation France-Balkans, Tirana 24 and 25 October 2013.

Population and depopulation of hilly-mountainous settlements in the Municipality of Dragash, University of Tirana - Faculty of Social Sciences - Department of Sociology - Conference topic: City and society development trends, Tirana, May 10, 2012
Orët e konsultimeve: Çdo të Hëne, Mërkure dhe Premte prej 13:00 deri 14:00
Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...