Profili hulumtues

Hulumtimi i Kolegjit ESLG është i fokusuar në fushat si në vijim hulumtuese:

 

•    Menaxhimi i objekteve;
•    Menaxhimi i energjisë;
•    Ndërtimi i qëndrueshëm;
•    Arkitektura e qëndrueshme;
•    Infrastruktura sociale;
•    Studimet interdisciplinare të paluajtshmërisë;
•    Mjedisi i jetuar;
•    Blockchain në paluajtshmëri;
•    Qëndrueshmëria dhe mbrojtja e mjedisit;
•   Tregjet e paluajtshmërive dhe tregtueshmëria e paluajtshmërive;
•    Studimet e banimit dhe urbane;
•    Aplikueshmëria dhe realizueshmëria financiare e teknologjive të avansuara të materialeve ndërtimore në ndërtesat e Kosovës;
•    Teknologjitë e mbështjellësve me energji të ulët të përshtatura për klimën e Kosovës;
•    Standardet e regjistrimit të paluajtshmërive;
•    Zhvillimi i legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar në fushën e menaxhimit të paluajtshmërive dhe ndërtimit;
•       E drejta evropiane e tregut të brendshëm;
•       E drejta evropiane e pronës intelektuale;
•      Ekonomia e gjelbërt dhe rrethore;

•       Financimi i qëndrueshëm;

 

Strategjinë hulumtuese të Kolegjit ESLG mund t'a gjeni këtu.


Hulumtuesit e cilësisë së lartë

 

ESLG do të zgjedh hulumtuesit më të talentuar nga tërë rajoni për të punuar në ESLG. Mirëpo hulumtimi i cilësisë së lartë nuk ka të bëjë vetëm me gjetjen e njerëve më të mirë në hulumtim - por ka të bëjë me nxjerrjen e më të mirës nga hulumtuesit. Kolegji ESLG synon të krijojë një mjedis hulumtues i cili është stimulues, inovativ dhe dinamik.

Portfolio hulumtuese

 

Kolegji ESLG është i përfshirë në një sërë projektesh ndërkombëtare dhe vendore hulumtuese:

 

- Projekti Ndërtesat e Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë/Programi HERD, implementuar nga Kolegji ESLG dhe Universiteti Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji (NTNU);

- Projekti OSCAR: VALUE FOR OWNERS AND END-USERS OF PROPERTY, me partnerët impelementues NTNU, EVRO-PF dhe NTNU;

- Studimi i Tregut të Paluajtshmërive i Kosovës i impementuar nga Kolegji ESLG dhe Kosovo Realty Group;Nëpërmjet të këtyre projekteve Kolegji ESLG është bërë pioner në fushën e hulumtimit në fushën e qëndrueshmërisë, menaxhimit të ndërtesave dhe paluajtshmërive.

 

Disa nga publikimet hulumtuese të realizuara si pjesë e projektit SEEB/Programi HERD janë paraqitur mëposhtë:

 

- HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN, and TEMELJOTOV-SALAJ, Alenka, Developing sustainable energy efficient buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo, Studies in Higher Education, 2020, Vol 45 (2), pp. 390-402  https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1534094


- HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN. Measuring perception about sustainability of building materials in Kosovo. Facilities, ISSN 0263-2772. 2017, Vol 35 (7/8), pp. 436-461- PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka, Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Journal of Science, Humanities and Arts, 2018, Vol 5 (5), pp. 1-16- HOXHA, Visar, and SHALA, Fjolla, "The benefits and challenges of sustainable buildings in Prishtina, Kosovo", Facilities , 2019, Vol. 37 No. 13/14, pp. 1118-1152. https://doi.org/10.1108/F-08-2018-0097   

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...