Ngarkesa e stafit

Ngarkesa e stafit e Kolegjit ESLG e Kolegjit ESLG rregullohet me Politikën e Ngarkesës së Stafit.

 

Në bazë të kësaj politike stafit senior i jepet më shumë ngarkesë në hulumtim përderisa stafit junior i jepet më shumë ngarkesë në mësimdhënie.

 

I gjithë stafi akademik me orar të plotë janë staf me kontrata të hapura me mundësi të shkëlqyeshme për t'u avansuar në tituj më të lartë akademik.

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...