Prof. Asist. Dr. Islam Hasani

Prof. Asist. Dr. Islam Hasani posedon dhjetë vjet përvojë në fushën e menaxhimit financiar, mësimdhënies, hulumtimit, dhe konsulencës për projektet vendore dhe ndërkombëtare.

Profesor Islam Hasani ka përvojë të theksuar në mësimdhënie në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Profesor Hasani gjithashtu posedon shtatë vjet përvojë në menaxhim ekzekutiv të institucioneve mikrofinanciare në Kosovë dhe jashtë vendit.

Profesor Islam Hasani ka doktoratën e përfunduar nga Universiteti Malaya, që sipas rangimeve ndërkombëtare rangohet në mesin e 100 universiteteve më cilësore në botë.


Të arriturat e profesor Hasanit janë paraqitur mëposhtë:


•    Kryesues i departamentit financiar, Universiteti Mbretëror në Bahrein;

•    Menaxhimi i suksesshëm ekzekutiv i dy institucioneve mikrofinanciare në Kosovë;

•    Këshilltari Kryesor Ekonomik i Muftiut të Kosovës;


Lista e publikimeve të Profesor Hasanit është paraqitur mëposhtë:

 

LISTA E PUBLIKIMEVE NË TRE VITET E FUNDITHasani, I. (2021). “Cooperatıve bankıng: the booster for economıc development wıth the focus on real estate sector”, CIRRE Conference, Enschede, Netherlands, Book of Proceedings, pp. 21-27.Hasani, I. (2019) Introduction to Islamic Finance, 2019, Dituria Islame, BookHasani, I. (2018). “Origjina e financave dhe institucioneve te kreditimit sipas Islamit, ‘Edukata Islame’ Scientific Journal, Vol.  98, pp. 195-207CERTIFIKIMET

 


Menaxher i Aseteve, Banka Botërore, 2009

 

Orët e konsultimeve: Çdo ditë të javës prej 16:00-16:40

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...