M.Sc. Jehona Hoxha

M.S.c Jehona Hoxha zotëron shtatë vjet përvojë pune si Sekretare e Përgjithshme pranë Kolegjit ESLG dhe dy vjet si Mësimdhënëse në lëndën e Shkrimit Akademik dhe Metodat Kërkimore.

Arritjet profesionale të profesoreshës Jehona janë paraqitur mëposhtë:

- Hartimi i rregulloreve të Kolegjit në pajtim me udhëzimet administrative vendore dhe ndërkombëtare;
- Përfaqësimi i Kolegjit në projektin TEMPUS;
- Udhëheqëse e Zyrës për Cilësi;
- Mentorimi i dhjetëra temave në nivel bachelor;
- Kryesuese e Komisionit për Studime;
- Menaxhimi i Zyrës Ndërlidhëse me Nova Univerza në Slloveni;
- Menaxhimi i aseteve të Zyrës së Rregullatorit të Ujit;
- Përvojë mbi dhjetë vjeçare në menaxhimin e projekteve të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me theks të posaçëm si Koordinatore e Programit të Kombeve të Bashkuara për Mbështetje të TMK-së

 

PUBLIKIMET

 

Hoxha, V., Hoxha, D. And Hoxha, J.. “Hoxha, V., Hoxha, D. and Hoxha, J. (2021), “Current situation, challenges and future development directions of facilities management in Kosovo”;, Property Management, Vol. ahead-of- print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/PM-05-2021-0034

 


Hoxha, V., Hoxha, D. And Hoxha, J. (2021). “Study of factors influencing apartment prices in Prishtina, Kosovo”, International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol ahead of print, No. ahead of print. 

 

 

Orët e konsultimeve: Çdo ditë të javës prej orës 13:00-14:00

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...