Prof. Asist. Dr. Lumnije Thaçi

Profesor Asistent Dr. Lumnije Thaçi, ka katërmbdhjetë vjet përvojë në mësimdhënie në fushën e ekonomisë dhe financave.

Publikimet e Profesor Thaçi janë të paraqitura mëposhtë:

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCOR

 

Thaci, L. (2022). Bank Loans Types and Economic Growth – Literature Review”, European Journal of Economic and Business, EJES (2022);

 

Thaci, L. And Gerxhaliu, A. (2020). 4. ”Public Expenditure and Economic Growth in the Republic of Kosovo – Empirical Evidence”    European Journal of Economics, Law and Social Sciences (EJELS), ISSN 2520-0429 (online), ISSN 2519-1284 (print), www.iipccl.org), http://iipccl.org/?pageid=4488 January, 2020, Vol. 4, No 1

 Thaci, L. Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Republic of Kosovo – Empirical Evidence”, Aplied Science and Innovative Researche, ISSN 2474-4972 (Print) ISSN 2474-4980 (Online),
September 2018, Vol. 2, N0. 4.

Thaci, L. ”Tax Structure and Developing Countries”    European Journal of Economic and Business Studies, ISSN 2411-4073, EJES, ISBN 9781642553987, http://ejes.euser.org.
March Apr. 2018, vol. 10, Nr. 1

Thaci, L. ”Impact of Remittances on Economic Development: The Case of Kosovo”    Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, AJBALS, ISSN 2410-3918, www.iipccl.org. November, 2017, vol. 3, No.
 

Thaci, L.  ”Interest Rate Risk and The Role of Interest Rate Management: The Case of Kosovo”.    Global Journal for Research Analysis,  issue-; ISSN 2277-8160;  http://worldwideyournals.com/gra/issues.php?m=september&y=2015&id=43  Shtator 2015, Vol. 4

Thaci, L. “Banking System in the Central and Eastern European Countries”.    International Journal of Scientific Research, Issue: http://worldwidejournals.com/ijsr/issues.php?m=October&y=2015&id=48; ISSN 2277-8179    Tetor 2015
Vol: 4


Thaci, L.   “Liquidity Risk and Liquidity Management Role”    Chinese-USA Business Review, USA, ISSN 1537-1514, New York, USA; http://wwwdavidpublisher.com/Home/journal/CUBR 
Tetor  2015


Thaci, L.  “ Economic Growth in Kosovo and in Other Countries in Terms of Globalization of World Economy”    Academicus International Scientific Journal , VIII, MMXIII; ISSN 2079-3715,www.academicus.edu.al, Vlorë, Albania     Tetor  2013


Thaci, L. The Role of Small and Medium Enterprises in Economic Development: The Case of Kosovo”    Academicus International Scientific Journal 5-2012, V, MMXII; ISSN 2079-3715, www.academicus.edu.al, Vlorë, Albania    2012


 Thaci, L. “Roli i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Zhvillimin Ekonomik në Vendet e Zhvilluara dhe në Vendet në Tranzicion”    Magazine of Social Sciences, VIZIONE,Nr.17/2012, IADC;ISSN 1409-8962, UDC 316, 33, 32; www.klubidemokratik.org    2012


Thaci, L.  “Roli i Bankës Qendrore të Evropës në Zhvillimin Ekonomik dhe Stabilitetin Financiar të Bashkësisë Evropiane”    Magazine of Social Sciences, VIZIONE, Nr. 13&14/2009-2010, IADC; ISSN 1409-8962, UDC 316, 33, 32, www.klubidemokratik.org    2009
 

Thaci, L. “Benefits of the Incoming Foreign Banks of the Countries of Central and Eastern Europe”    ICRAE 2015 Conference – Proceeding, ISSN: 2308 – 0825, The 3nd Internacional Conference Research and Education – “Challenges Toward the Future” October, 2015. http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2015/icraefinalfulpapers/pdfdoc/Economy%20II/21.pdf
2015PUBLIKIMET NE KONFERENCA

 

Lumnije Thaçi, “Aspects of Risk Management in Commercial Banks”, Prishtinë 2015,     First International Scientific Conference, ISBN Publication: “Chaallenges of Modern Organizational Sciences and Management”, The thematic focus: Chances and opportunities for sustainable economic development in Southeast Europe, 19 September 2015.     2015

Lumnije Thaç,   “Roli i Bujqësisë në Zhvillimin Ekonomik: Bashkpunimi Ekonomik Shqipëri – Kosovë    3/ ACTA SCIENTIARUM, ISBN: 978-99956-39-53-2 Publikon: “Bashkimi nis nga ekonomia”
        www.uet.edu.al,Tiranë 2012.
 Lumnije Thaçi, “Roli i Privatizimit në Rritjen e Ekonomisë, Biznesit dhe Punësimit në Republikën e Kosovës, Prishtinë 2011 .    The Tenth Jubilee International Conference Business And Employment, ISBN 978-9951-567-01-5 Publication: “The Impact of the economic growth and innovation on business development, reduce unemployment and poverty in Kosova, in countries in transition and developing countries as well”, ( 6 and 7 October 2011 )    2011


Lumnije Thaçi,  “Pasojat  e Krizës Globale në Zvogëlimin e Investimeve të Jashtme në Kosovë”, Prishtinë 2010. The Ninth International Conference Bussiness And Employment, ( 7-8 October 2010 ), ISBN 978-9951-567-00-8 Publication: “ The Impact of global crisis on economy, business and employment in Kosova and in other countries in transition”    2011


Lumnije Thaçi,  “Ndikimi i Bankës Qendrore i Republikës së Kosovës në Stabilitetin Ekonomik Financiar në Kushtet e Ekonomisë së Tregut”.    The Eighth International Conference Bussiness And Employment ( 8-9 October 2009 ), ISBN 978-9951-8698-9-8 Publication: “The International Economic Cooperation Impact on business development and on the employment increase in Kosova and other transitional countries”    2009


MONOGRAFITE

 

Thaci, L. (2020). Aspekte të Menaxhimit të Afarizmit Bankar – Tregu i Kredidhënies si një ndër instrumentet e Sigurimit të një Rritjeje të Qëndrueshme Ekonomike në Kosovë.  University of MitrovicaPrapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...