Bordi Industrial i Programit

Programi Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (BA) ka një Bord Industrial të Programit, e cila e këshillon Kolegjin në rishikimin e programit, zhvillimin e planprogramit dhe definimin dhe rishikimin e rezultateve të mësimnxënies në pajtim me nevojat e tregut të punës dhe sektorit privat.

 

Bordi Industrial i Programit është:

 

1. Gent Sejdiu, Drejtor i Kosovo Realty Group;

2. Bajram Hoxha, Drejtor i firmës ndërtimore Hoxha Invest Group construction company;

3. Shkëlzen Morina, Kryesues i Bordit Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Paluajtshmërive;

4. Abaz Zeqiri, Drejtor i kompanisë ndërtimore NNP Liridoni;

5. Arben Asllani, Drejtor i Intercapital;


Procesverbalet e takimeve të Bordit Industrial të Programit janë paraqitur mëposhtë:

 

- Procesverbali i takimit të Bordit Industrial të Programit 21.10.2020; 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...