Shansat për karierë

Me titullin e fituar bachelor në menaxhimin e patundshmërive ju mund të vazhdoni studimet master në këtë fushë dhe ju keni njohuri të hollësishme për praktikat e menaxhimit të patundshmërive, trendet e rregullimit urban në BE, planifikimin e ndërtimit banesor në bazë të standardeve evropiane dhe vlerësimin e patundshmërive si investime financiare. Ju keni aftësi për të menduar në nivel evropian. Për shkak të ndërkombëtarizimit dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perendimor dhe Kosovë, do të ekzistojë një kërkesë e shtuar për rregullim urban dhe menaxhim të duhur të patundshmërive si parakusht për pranim në BE. Pas diplomimit, ju mund të punoni në qeveri, menaxher i kompanive të patundshmërive apo edhe të bëheni vetë ndërmarrës në patundshmëri. Ju gjithashtu mund të punoni për qeverinë si këshilltar në menaxhimin e patundshmërive. Ju gjithashtu mund të punoni për qeverinë si këshilltar në projektet infrastrukturore, partneritetet publiko-private apo edhe të menaxhoni projektet madhore të infrastrukturës.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...