Profili i studentëve

Ju jeni të fascinuar me rendin ndërkombëtar në fushën e menaxhimit të patundshmërive dhe planifikimit urban dhe dëshironi të jeni pjesë e këtij rendi dhe të përfitoni nga praktikat më të mira të vendeve të rajonit dhe Evropës. Ju keni orientim ndërkombëtar dhe dëshironi të jeni i përfshirë në biznes ndërkombëtar me korporatat e huaja që merren me patundshmëri. Ju keni orientim ndërkombëtar dhe dëshironi të jeni i përfshirë në menaxhimin e projekteve infrastrukturore dhe publiko private. Ju keni shkathtësi interpersonale, jeni i saktë dhe jeni student i pavarur dhe disciplinuar. Për më shumë ju keni mendimin tuaj kritik: ju nuk pranoni çdo gjë pa e shqyrtuar atë paraprakisht dhe keni mendimin tuaj të pavarur.

A e shihni vetën në këtë profil? Atëherë programi i ESLG-së në menaxhimin e patundshmërive dhe infrastrukturës është zgjedhja më e duhur për ju! 

 

Pas diplomimit, studentit i lëshohet diploma Kosovare e lëshuar nga Kolegji ESLG me të cilën fitohet grada akademike Baçelor i Arteve në Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës sipas rregullave të Ministrisë së Arsimit të Republikës së Kosovës.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...