M.Sc. Mendim Blakaj

M.Sc. Mendim Blakaj posedon 4 vjet përvojë në fushën e menaxhimit të patundshmërive, ndërmjetësimit në paluajtshmëri dhe vlerësim të paluajtshmërive. M.Sc. Blakaj posedon 3 vjet përvojë në mësimdhënie në lëndën e vlerësimit të paluajtshmërive. Mendimi ka gradën akademike M.Sc. në menaxhimin e patundshmërive dhe është vlerësues i licencuar i paluajtshmërive i shkallës 1 A në Kosovë.

Përvoja profesionale e Mendim Blakaj është paraqitur mëposhtë:

•    Ndërmarrës në vlerësimin e paluajtshmërive MDM sh.p.k;
•    Specialist i vlerësimit të kolateralit për një nga bankat lidere në Kosovë Procredit Bank Kosovo;
•    Vlerësues i licencuar i pauajtshmërivë për Kosovo Realty Group;
•    Agjent i paluajtshmërive për një nga agjencitë lidere të paluajtshmërive në Kosovë ANEM Real Estate Agency;

Lista e publikimeve të Mendim Blakaj është paraqitur mëposhtë:

•    HOXHA, Visar, and BLAKAJ, Mendim, The study of factors that influence the apartment prices in the region of city center, Dardania, Ulpiana and Mati in the city of Prishtina, Book of Proceedings of Third Interdisciplinary Research on Real Estate held at Hanze University of Applied Sciences, Research Center for Built Environment, 20-21 September 2018, Groningen, pp. 84-95.

Orët e konsultimeve: Me termin

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...