M.Sc. Elita Çeku

MSc. Elita ÇEKU, tashmë viti i dytë në fushën e  mësimdhënjes në lëndën: Marketing dhe Menaxhim i burimeve njerëzore.

Përvojën profesionale mbi pesë vite pune dhe aktualisht, e zhvillon poashtu në fushën e hulumtimit, zhvillimit dhe menaxhiimit të projekteve. Në veçanti është e angazhuar në menaxhimin e marketingut të palujtshmërive dhe koordinimin e projekteve ndërkombëtare në fushën e projektimit dhe ndërtimit. 


Një individ i përqëndruar si mësimdhënës në menaxhimin e marketingut dhe burimeve njerëzore dhe punëtor i përkushtuar në të gjitha aspektet e zhvillimit të pasurive të paluajtshme.

Posedon shkathtësi profesionale në zgjidhjen e problemeve komplekse në fushën e menaxhimit të projekteve dhe njohje të avancuar të programeve kompjuterike.

Sipërmarrës, ndonëse i ri por i provuar në industrinë e pasurive të paluajtshme dhe marketingut si dhe themelues i degës së palujtshmërive në kompaninë NORTH-WEST LLC.

Karrierë e dalluar në koordinimin dhe menaxhimin e projekteve ndërkombëtare dhe jo vetëm, si dhe aftësi të punës në grupe të integruara ekspertësh.

Disa nga pikat kryesore të zgjedhura profesionale të mësimdhënësit ÇEKU janë paraqitur në vazhdim:

- Projekti i Efiçiencës së Energjisë dhe Energjisë së Rinovueshme të Kosovës - Burimi i Financimit - Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) - Koordinatore e projektit nga Company ALB-Architect SHPK
- Dizajn i detajuar për zbatimin e masave të efikasitetit të energjisë në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit (PIT) në Prizren - Burimi i Financimit - GIZ - koordinatore e projektit nga Company ALB-Architect SHPK
- Spitali për Shërbime të Përgjithshme Pediatrike - Burimi i Financimit- HAAD / Abu Dhabi / Emiratet e Bashkuara Arabe - Menaxhere Administrative e Projektit nga Company ALB-Architect SHPK
- “Parku i Energjisë së Ripërtëritshme të Erës - SELAC 1,2,3” - Burimi i Financimit - SOWI KOSOVO LLC - Menaxhere administrative e Projektit nga Company ALB-Architect LLC
- ‘’ Hartimi i projektit të agjensioneve " agjensioni për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës dhe Komisioni i pavarur i minierave dhe mineraleve" - Burimi i Financimit - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor / MMPH - Kordinatore e projektit nga konzorcioumi - ALB-Architect & NORTH-WEST SHPK
- ‘’ Hartimi i projektit të agjensioneve "Shërbimi gjeologjik i Kosovës & Agjensioni për mbrojtje nga rrezatimi" - Burimi i Financimit - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor / MMPH - Koordinatore e projektit nga konzorcionumi ALB-Architect & NORTH-WEST SHPK
- ‘’ Shërbime inxhinierike për spitalin e Prizrenit ” - Hartimi i detyrës projektuese, projekti ideor dhe projekti kryesor- Burimi i Financimit - Ministria e Shëndetësisë – MSH - Menaxhere administrative e projektit nga Company ALB-Architect SHPK
- “Ekspozita ‘’ SIMON SHIROKA “ retrospektivë - Burimi i Financimit -  Kompania  SIMON Company - Paris 2017 – Koordinatore e projektit dhe udhëheqëse e marketingut të kompanisë SC.

 

PROJEKTET HULUMTUESE

 

Kosovo Real Estate Market Study 2020, Contract Research for MONTISOrët e konsultimeve: Çdo të Hëne dhe Mërkure prej orës 11:00-12:00

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...