Dr.Christian Seidel

Profesor Asistent Dr. Christian Seidel posedon 7 vjet përvojë në mësimdhënie, hulumtim dhe konsulencë në fushën e të drejtës pronësore, drejtës së pronës intelektuale dhe drejtës së shoqërisë informative. Profesor Seidel posedon 5 vjet përvojë në menaxhim ekzekutiv për firmat gjermane në Kosovë të specializuara në fuëhën e të drejtës së pronës intelektuale me theks të posaçëm në të drejtën e internetit dhe privatësisë. Profesor Seidel ka doktoratë në Juridik nga Universiteti i Regensburg.


Disa nga të arriturat e Profesor Seidel janë paraqitur mëposhtë:


•    Mësimdhënie dhe hulumtim në Kolegjin ESLG që nga viti 2016;
•    Menaxhimi i sukseshëm ekzekutiv dhe përfaqësimi juridik për investimet gjermane në Kosovë;
•    Bashkëpunëtor shkencor për Universitetin e Regensburgut;
•    Këshilltar juridik për Rundfunk Berlin Brandenburg;
•    Këshilldhënie për projektet e UNDP dhe USAID projects në Kosovë në fushën e reformës së të drejtës civile të zhvilluar nën ombrellën e Ministrisë së Drejtësisë;


Publikimet e Profesor Seidel janë paraqitur mëposhtë:


•    Datenschutzrecht (data protection law), 3rd edition, Heidelberg 2015, C.F. Muller Verlag, forthcoming (with Jurgen Kuhling and Anastasios Sivridis)
•    Grundlagen - Allgemeiner Teil (fundamentals and general section), in: Kingreen/Kuhling (publisher), Ge- sundheitsdatenschutzrecht (health data protection law), Baden-Baden 2015, Nomos Verlag (with Jurgen Kuhling)
•    Unionsrechtliche und verfassungsrechtliche Vorgaben fur urheberrechtliche Auskunftsanspruche gegen Access Provider (standards for copyright based information claims against access providers in European Union law and German Constitutional law), Munster u.a. 2014, LIT Verlag
•    Abrechnung von Gesundheitsleistungen durch Private nach dem ASNEF-Urteil des EuGH - „November- revolution im Datenschutz?" (Deduction of healthcare benefits by private companies after the European Court of Justice's ASNEF-ruling: ..November Revolution” for data protection?), GesR 2012, 402-409 (with Jurgen Kuhling)
•    Datenschutzrecht (data protection law), 2nd edition, Heidelberg 2011, C.F. Muller Verlag (with Jurgen Kuhling and Anastasios Sivridis)
•    Die Abrechnung von Gesundheitsleistungen im Spannungsfeld von Datenschutz und Berufsfreiheit - Handlungsbedarf fur den Gesetzgeber? (The deduction of healthcare benefits between the poles of data protection and freedom of occupation - call for legislative action?), GesR 2010, 231-236 (with Jurgen Kuhling)
•    Datenschutzrecht (data protection law), Frankfurt a.M. 2008, Verlag Recht und Wirtschaft (with Jurgen Kuhling and Anastasios Sivridis)

 

Orët e konsultimeve: Çdo të Martë prej orës 16:00-17:00 dhe me termin;

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...