M.Sc. Driton Haziri

M.Sc. Driton Haziri posedon pesë vjet përvojë si gjeodet i pavarur dhe 3 vjet përvojë në mësimdhënie. Profesor Haziri ka magjistraturën e kryer në menaxhimin e patundshmërive dhe baçelor në gjeodezi.

Disa nga të arriturat profesionale të M.Sc. Driton Hazirit janë paraqitur mëposhtë:

•    Menaxhimi i projektit të rregullimit gjeodezik të një nga projekteve më të mëdha të zhvillimit të paluajtshmërive në Kosovë Royal Green Residence;


•    Menaxhimi i një sërë projektesh të pavarura gjeodezike në Kosovë;

Profesor Haziri është anëtar i Shoqatës së Gjeodetëve të Kosovës.

 

PROJEKTET HULUMTUESE

 

- Land surveying project of Royal Green Residence (2020), Royal Green Residence, Contract Research, Prishtina, Kosovo

 

 

Orët e konsultimeve: Me termin

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...