Prof. Asoc. Dr.Sabri Sadiku

Profesori i asociuar Dr.Sabri Sadiku ka nje  eksperiencë  të gjatë në  mësimdhënie nga disciplinat matematikore në Universitetin e Prishtinës që nga viti 1974,  në Universitetin e Mitrovicës, Universitetin e Pejës, dhe në ESLG që nga themelimi i tyre, ku edhe vazhdon të ligjëroj.


Nga viti 1970 -1972 ka ligjëruar në shkollën Normale  të Prishtinës, ndersa prej vitit 1972 – 1974  në Gjimnazin e Mitrovicës.


Disa nga lëndët e ligjëruara gjatë kësaj periudhe: Matematika I, Matematika II, Matematika III, Ekuacione diferenciale, Statistika, Statistika inxhinierike,  Teoria e probabilitetit, Matematika Financiare, Teknikat kuantitative të investimeve etj.


Funksionet profesionale administrative:

1978 -1988 Shef i departamentit të teknologjisë, FXM, Universiteti i Prishtinës, Mitrovicë.
1988 -1990 Prodekan për mësim, FXM, Universiteti i Prishtinës,  Mitrovicë.
1994 – 1998 Prodekan për mësim dhe financa, dy mandate, FXM, Universiteti i Prishtinës, Mitrovicë.
2008-2012 Prodekan, Universiteti i Prishtinës, FXM, FGJ,  Mitrovicë.
2013-2015 Ushtrues detyre i prorektorit për financa, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”.
2015-2018    Kryetar dhe anëtar i KD të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”.
2019            Anëtar i Senatit të ESLG-ës.


Mbikëqyrje e diplomave dhe magjistraturës:

Mentor, kryetar, anëtar komisioni për 20 master të arteve,
Mentor, kryetar dhe anëtar i mbi  6 diplomantëve në nivelin BSc.

Botimet


Dr. Sabri Sadiku & Dr. Faton Merovci: Matematika I- Detyra të Zgjidhura, 2008.

Konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare


Sabri Sadiku,  “Minimal group congruences on inverse semigroups”  3-rd International Conference in Algebra and Functional Analysis- Elbasan  May 15-16  2009.


Sabri Sadiku, A connection between  Γ −regular semigroups and  Γ − groups”; The 3rd Novi Sad Algebraic Conference, NSAC 2009, gusht 17-21.


Sabri Sadiku, “A connection between Green relation and congruencies in  Γ − inverse semigoups”, VIth Annual Meeting of the Institute Alb-Science "Albanian researchers in the mainstream of World Science" Tetova, Macedonia.


Sabri Sadiku, “ Homomorphism andcongruences in Γ – regular semigroups”; IVth Annual Meeting of the Institute Alb-Science "Albanian researchers in the mainstream of World Science” Pristina,  REPUBLIC OF KOSOVO; 1-4 , 09 2011, PRISHTINA.

Sabri Sadiku,  Connection Between Homomorphisms and congruences in Γ − Regural semigroups, Scientific Sassion , Tehnics and Tehnologies, Natural Sciences and Humanities,  In Bulgaria-Plovdiv,10-11 November 2011, House of Scientists, Plovdiv.

Sabri Sadiku, “Connection Between Homomorphisms and Congruences in Regural Semigroups and Inverse Semigroups” , Scientific Sassion Tehnics and Tehnologies, Natural Sciences and Humanities, In Bulgaria-Plovdiv, 25-26 Oktober 2012, House of Scientists, Plovdiv.

Kostaq Hila, S.Sadiku, K.Naki, Algebraic hyperstructures of soft sets associated with ternary semhypergroups; IECMSA- 2012; 03-07 .2012 September,Pristine,Republic of Kosova.

Publikimet shkencore

S.Sadiku, Kongruenca grupore  ne gjysemgrupet inverse, B uletin  i FXM, UP; 1996, Vol.1.

S.Sadiku, “ Left and rite idempotent separating congruencies in inverse semigoups”; Buletin i FSHN, Tiranë; 2008, Nr.5, Faqe, 25-35.

S.Sadiku, “ Idempotent separating congruencies in Γ – inverse semigoups”;  Buletin i FSHN, Tiranë; 2008, Nr.5, Faqe, 35-46.

S.Sadiku, “Necessary and sufficient conditions where one Γ − semigroup is a Γ − group” ; Journal of Modern Mathematics and Statistics,ISSN 1994-5388 ,Pakistan, Mars 2010,Volumen 4.Issue1.DOI.103923/jmmstat 2010.44.49.

S.Sadiku, “Connection Between Homomorphisms and congruences in Γ − Regural semigroups”; Union of scientists in Bulgaria – Plovdiv, ISSN 1311-9192; Plovdiv, 2012,tom XIV, p.201-206.
S.Sadiku, Connection Between Homomorphisms and Congruences in Regural Semigroups and Inverse Semigroups; Union of scientists in Bulgaria – Plovdiv, ISSN 1311-9192; Plovdiv, 2013,tom XV, p.51-57.

S.Sadiku,  “Idempotent Γ – Semigroups”; Union of scientists in Bulgaria – Plovdiv, ISSN 1311-9192; Plovdiv, 2013,tom XV, p.101-107.

Kostaq Hila, K. Naki, S.Sadiku,” Algebraic hyperstructures of soft sets associated with ternary semhypergroups”; Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, ISSN 2239-0227; Udine, May 2013, Nr. 30, p.349-372.

 

Orët e konsultimeve: Çdo të Martë dhe Enjte prej 16:00-17:00

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...