M.Sc. Sara Sadiku

M.Sc. Sara Sadiku posedon 4 vjet në menaxhim financiar, financa dhe mësimdhënie dhe hulumtim. M.Sc. Sara Sadiku ka gradë akademike master në menaxhimin e patundshmërive dhe Master i Shkencave në Menaxhimin e Informatikës nga Universiteti i Prishtinës me notë mesatare maksimale 10.0.


Disa nga të arriturat profesionale të Sarës janë paraqitur mëposhtë:


•    Menaxhimi financiar për Fiona Group;
•    Analiste e shitjes për GEKOS;
•    Analist financiar për Bankën Qëndrore të Kosovës;
Lista e publikimeve
•    HOXHA, Visar and SADIKU, Sara, “Study of factors influencing the decision to adopt the blockchain technology in real estate transactions in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 37 No. 5, pp. 684-700, https://doi.org/10.1108/PM-01-2019-0002

Orët e konsultimeve: Çdo të Martë dhe Enjte prej  17:00-18:00 dhe me termin

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...