Njohja e stafit

Njohja e stafit

Kolegji ESLG njeh rolin kryesor që personeli akademik luan në mbajtjen dhe zbatimin e misionit të ESLG dhe nderon kontributin e stafit në mënyra të shumta.


Njohja e stafit bëhet përmes programeve vijuese:

1. Çmimi i Shkencëtarit Kryesor;
2. Çmimi i Shkencëtarit të Ri;
3. Çmimi për profesorin më të mirë;
4. Çmimi i Profesorit të Lartë;

Gjithashtu anëtarët e stafit që kanë përkushtuar shërbimin e tyre dhe kanë kontribuar në ESLG përmes njohurive, ekspertizës dhe veprimtarisë shkencore meritojnë mirënjohje dhe mirënjohje, e cila bëhet në formën e dhuratës për 10 vitet e shërbimit për Kolegjin ESLG. Anëtarët e stafit njihen publikisht përmes Pritjes së organizuar për nder të njohjes së kontributit të anëtarit të stafit i cili mbahet në prag të festës së Vitit të Ri.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...