Dorëheqja dhe mungesat e stafit akademik

Të gjithë emërimet e personelit akademik, me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme, u kërkohet të japin një njoftim për dorëheqje të paktën tre muaj.

Personeli akademik mund të mungojë për arsye legjitime të njohura paraprakisht. Në një rast të tillë personeli akademik duhet të bëjë sa vijon:

•    Anëtari i stafit duhet të bëjë marrëveshje paraprakisht me Shefin e Departamentit për të gjetur një zëvendësim të përshtatshëm për t'u mbuluar për orët e humbura;
•    Anëtari i stafit nuk duhet të humbasë më shumë se tre klasa radhazi për ndonjë arsye të ligjshme, e cila nuk përfshin mungesën e pushimit mjekësor;
•    Anëtari i stafit nuk duhet të mungojë gjatë provimit për ndonjë arsye të ligjshme, e cila nuk përfshin mungesën e pushimit mjekësor.Personeli akademik mund të mungojë papritur në rastet e mëposhtme:


•    Sëmundje;
•    Vdekja në familje;
•    Urgjenca të tjera të mëdha;Anulimi i një klase është një mundësi e fundit absolute dhe vetëm në rast emergjence. Nëse një orë mësimi duhet të anulohet, preferenca e parë është që një staf akademik të bëjë njoftimin sa më mirë që të jetë në gjendje.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...