Pushimi sabatik

Pushimi Sabatik u jepet vetëm atyre anëtarëve të stafit akademik që kanë qenë me Kolegjin ESLG për më shumë se pesë vjet.


Kolegji ESLG nuk garanton një pushim sabatik për të gjithë anëtarët e stafit. Pushimi sabatik është një privilegj dhe jo një e drejtë punësimi. Një leje pushimi sabatik u jepet anëtarëve të stafit që kanë dhënë kontribute të konsiderueshme në mësimdhënie dhe shkencore.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...