Periudha sprovuese

Periudha sprovuese

Kolegji ESLG zbaton një periudhë sprovuese prej gjashtë muaj. Gjatë periudhës sprovuese, Kolegji ESLG vëzhgon dhe vlerëson nëse anëtarët e stafit posedojnë kompetencat e nevojshme për të kryer funksione thelbësore të mësimdhënies dhe hulumtimit dhe nëse ata kanë sjelljen e nevojshme, qëndrimin e punës dhe kulturën e punës që i përshtatet kulturës organizative të ESLG.


Pas periudhës së provës, mbikëqyrësit do të rekomandojnë stafin akademik për vazhdimin e kontratës.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...