Konflikti i interesit

Pjesëmarrja aktive e stafit akademik në aktivitetet e jashtme që përmirësojnë shkathtësitë e tyre ose që paraqesin kontributin e stafit për komunitetin janë dobiprurëse si për Kolegjin ESLG gjithashtu edhe për anëtarin e stafit.

 

Për shkak se aktivitetet mund të rezultojnë në konflikt të interesit sa i përket përgjegjësive të stafit ndaj Kolegjit, është e nevojshme që të monitorohen aktivitetet e stafit jashtë Kolegjit ndërlidhur me shërbimin ndaj komunitetit dhe aktivitetet profesionale me qëllim të shmangies së çfarëdo konflikti të interesit.


Zyra e prorektorit është përgjegjëse për koordinimin e monitorimit të konfliktit të interesit.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...