Skema e kompenzimit

Skema e kompenzimit

Të gjithë anëtarët e stafit akademik me orar të plotë kompensohen në formën e një page mujore të pagueshme gjatë 12 muajve. Paga ndryshon bazuar në titullin akademik të personelit akademik duke filluar nga Asistentë deri te profesorët e rregullt. Paketa e kompensimit është shumë konkurruese.


Anëtarët e stafit akademik me kohë të pjesshme paguhen në përputhje me skemën e mëposhtme të kompensimit:


Asistentë - 20 EUR për orë akademike;
Ligjërues - 40 EUR për orë akademike;
Asistent profesorë - 50 EUR për orë akademike;
Profesorë të asociuar - 65 EUR për orë akademike;
Profesorë të rregullt - 80 EUR për orë akademike;

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...