Bachelor në juridik

Regjistrimi

Për të aplikuar dhe regjistruar në ndonjërin program të Kolegjit ESLG, ju së pari do të dëshironi të zgjedhni programin sipas dëshirës suaj. Pas kësaj ju mund të aplikoni drejtpërdrejt në ESLG qoftë me email apo duke dorëzuar aplikacionin personalisht.

Aplikimi

Për të kërkuar regjistrimin në ESLG, ju lutem ndërmerrni hapat si në vijim:

   1. Dërgoni një email në info@eukos.org;    
   2. Ju do të pranoni një email me formularin për aplikim;
   3. Zgjedhni programin tuaj;
   4. Ofroni kopje të vërtetuara të diplomës së shkollës së mesme;
   5. Ofroni rezultatet e provimit të maturës;
   6. Ofroni dëftesat e notave të shkollës së mesme;

Afatet për aplikim

Programet në të Drejtën Evropiane dhe në Menaxhimin e Patundshmërive dhe Infrastrukturës kanë një numër fiks të studentëve, kështuqë këtu aplikohet edhe afatet kohore për aplikim.

Për Bachelor në të Drejtën Evropiane:

  • Studentët me diplomë të shkollës së mesme duhet të aplikojnë para 30 shtatorit 2010.
  • Studentët transfer duhet të aplikojnë para 15 tetorit 2010.


Formularët për aplikim

 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...

Sukseset e Kolegjit ESLG në hulumtim vazhdojnë

Punimi më i ri i profesorit të Kolegjit ESLG pjesë e UBT-së Dr. Visar Hoxha me...më shumë...

Hapet thirrja për pranim të abstrakteve për Konferencën Ndërkombëtare “CIRRE 2020”

Kanë filluar përgatitjet për organizimin e Konferencës Ndërkombëtare...më shumë...