Libraritë

Libraria e ESLG-së u ofron studentëve më shumë se një përmbledhje të librave. Përderisa ka një koleksion të shkëlqyeshëm të librave ajo është gjithashtu një vend për studentë që të bashkohen së bashku dhe të shfrytëzojnë Qendrën e Mësimit qoftë individualisht apo në grupe.

Qendrat e Mësimit dhe Burimore

Libraria e universitetit përmbush kërkesat e kohës. Qendrat e Mësimit dhe Burimore luajnë një rol të rëndësishëm në këtë. Në konsultim të ngushtë me profesorët ky mjedis studentor është veçanërisht i dizajnuar për të mbështetur sistemin arsimor të çmuar: Mësimi Praktik.

Në Qendrën e Mësimit dhe Burimore ju do të gjeni:

  • Dhoma për punë individuale dhe grupore me apo pa kompjuterë
  • Më shumë se 1000 libra dhe revista të shtypura 
  • Rrjet ëireless dhe laptopë
  • Koleksion të teksteve shkollore të mledhura nga tutorët (ato nuk jepen për shërbim në shtëpi por mund të përdoren si koleksion referues)


Libraritë eletronike

Libraria elektronike vë në dispozicion burimet elektronike të informatave për qëllime arsimore dhe të hulumtimit. Disa nga burimet cilësore përndryshe kërkojnë pagesë kështuqë ju nuk do të jeni në gjendje t’ju qaseni atyre nëpërmjet të Google. Libraria elektronike ofron një qasje të shpejtë jo vetëm në dokumentet dhe revistat elektronike por edhe në katalogjet e librave dhe revistat e shtypura. Libraria elektronike është e qasshme nga çfarëdo lokacioni 24 orë në ditë.
 

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...