Tarifat e shkollimit

Për programin baçelor në Juridik dhe Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (BA) tarifat e shkollimit të paraqitura mëposhtë aplikohen:

•    Për regjistrim në vitin e parë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,200 € për vit akademik vlen;
•    Për regjistrim në vitin e dytë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,400 € për vit akademik vlen;
•    Për regjistrim në vitin e tretë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,500 € për vit akademik vlen;

Për programin master në Menaxhimin e Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) tarifat e shkollimit të paraqitura mëposhtë aplikohen:

•    Për regjistrim në vitin e parë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,200 € për vit akademik vlen;
•    Për regjistrim në vitin e dytë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,300 € për vit akademik vlen;

Kandidatët e shkëlqyeshëm kanë të drejtë në bursa dhe ndihmë financiare. Për më shumë informata kliko në politikën e bursave në http://www.eukos.org/?page=1,107

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...