Tarifat e shkollimit

Për programin baçelor në Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (BA) tarifat e shkollimit të paraqitura mëposhtë aplikohen:

•    Për regjistrim në vitin e parë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,200 € për vit akademik vlen;
•    Për regjistrim në vitin e dytë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,400 € për vit akademik vlen;
•    Për regjistrim në vitin e tretë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,500 € për vit akademik vlen;

Për programin master në Menaxhimin e Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) tarifat e shkollimit të paraqitura mëposhtë aplikohen:

•    Për regjistrim në vitin e parë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,500 € për vit akademik vlen;
•    Për regjistrim në vitin e dytë të studimeve tarifa e shkollimit prej 1,700 € për vit akademik vlen;

Kandidatët e shkëlqyeshëm kanë të drejtë në bursa dhe ndihmë financiare. Për më shumë informata kliko në politikën e bursave në http://www.eukos.org/?page=1,107

 

Vendimet për tarifat e shkollimit dhe bursat dhe zbritjet financiare mund të shihet këtu.

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...