Procedura e aplikimit për bachelor

Për të aplikuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve, studentët duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:


•    Formularin e printuar të aplikimit online;
•    Diploma e shkollës së mesme me dëftesat e notave;
•    Rezultatet e testit të maturës;
•    Ekstrakti i lindjes dhe kopja e letërnjoftimit;


Për të aplikuar për regjistrim në vitin e dytë të studimeve si student transfer, studentët duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:


•    Formularin e printuar të aplikimit online;
•    Diploma e shkollës së mesme me dëftesat e notave;
•    Rezultatet e testit të maturës nëse është e aplikueshme;
•    Diploma e Shkollës së Lartë Profesionale sipas sistemit ish jugosllav;
•    Çertifikata e notave të studimeve themelore nga programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit;
•    Ekstrakti i lindjes dhe kopja e letërnjoftimit;


Për të aplikuar për regjistrim në vitin e tretë të studimeve si student transfer, studentët duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:


•    Formularin e printuar të aplikimit online;
•    Diploma e shkollës së mesme me dëftesat e notave;
•    Rezultatet e testit të maturës nëse është e aplikueshme;
•    Diploma e studimeve themelore universitare;
•    Çertifikata e notave të studimeve themelore nga programet tjera të akredituara në Kosovë dhe jashtë vendit;
•    Ekstrakti i lindjes dhe kopja e letërnjoftimit; 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...