Shansat për karierë

Me titullin bachelor në juridik në ESLG ju mund të vazhdoni studimet master në juridik dhe ju keni njohuri të hollësishme të drejtës ndërkombëtare dhe evropiane dhe njihni mirë dallimet ndërmjet të sistemit juridik vendës dhe atij evropian. Ju keni mundësi të mendoni dhe të veproni në nivel evropian. Për shkak të ndërkombëtarizimit të madh dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perendimor dhe Kosovë, do të ketë një nevojë të shtuar për juristë të trajnuar në të drejtën ndërkombëtare dhe evropiane. Pas diplomimit ju mund të punoni në mjedis ndërkombëtar si avokat, këshilltar juridik apo edhe mund të jepni provimin e jurispudencës dhe të bëheni avokat i cili njeh mirë të drejtën evropiane dhe mund të punoni edhe me investitorët e huaj apo kompanitë kosovare të cilat eksportojnë apo bëjnë biznes me BE-në.

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...