Shansat për karierë

Me titullin bachelor në juridik në ESLG ju mund të vazhdoni studimet master në juridik dhe ju keni njohuri të hollësishme të drejtës ndërkombëtare dhe evropiane dhe njihni mirë dallimet ndërmjet të sistemit juridik vendës dhe atij evropian. Ju keni mundësi të mendoni dhe të veproni në nivel evropian. Për shkak të ndërkombëtarizimit të madh dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perendimor dhe Kosovë, do të ketë një nevojë të shtuar për juristë të trajnuar në të drejtën ndërkombëtare dhe evropiane. Pas diplomimit ju mund të punoni në mjedis ndërkombëtar si avokat, këshilltar juridik apo edhe mund të jepni provimin e jurispudencës dhe të bëheni avokat i cili njeh mirë të drejtën evropiane dhe mund të punoni edhe me investitorët e huaj apo kompanitë kosovare të cilat eksportojnë apo bëjnë biznes me BE-në.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...