Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

– Seminar mbi pavarësinë e Kosovës – 2 dhjetor 2009

Fakulteti Evropian i Drejtësisë nga Nova Gorica i cili është institucioni...më shumë...

Emërimi i Rektorit

Bordi i ESLG-së ka vendosur të emërojë Prof.Dr.Dimitrij Rupel Rektor të...më shumë...

Ora informative – 7 qershor 2010

Rektori i ESLG-së Prof.Dr.Dimitrij Rupel (ish Ministër i Punëve të Jashtme...më shumë...