Informatat për programin

Programi është unik në Kosovë dhe rajon. Asnjë universitet ose kolegj në Kosovë dhe rajon nuk ofron një program të tillë.

Programi master në Menaxhimin e Patundshmërive dhe Infrastrukturës ju pajis me njohuri në fushën e investimit në patundshmëri, vlerësimin e patundshmërive dhe zhvillimin e patundshmërive. Lëndët kryesore përfshijnë lëndë nga fusha e financave të patundshmërive, vlerësimi i patundshmërive, zhvillimi i patundshmërive dhe ekonomia e patundshmërive.

Programi gjithashtu fokusohet në lëndët siç janë Ndërtesat e Energjisë, Arkitektura e Qëndrueshme, Menaxhimi i Energjisë, Menaxhimi i Qëndrueshëm i Objekteve dhe Materialet dhe Komponentet e Ndërtesave të Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë.

Programi gjithashtu pajis studentët me njohuri në metodologjitë e menaxhimit të projekteve infrastrukturore.

Programi dedikohet për studentët që nuk vijnë nga profesioni mirëpo dëshirojnë që të arrijnë një rrugë të shkurtër dhe cilësore për t’u kyçur në industrinë e menaxhimit të patundshmërive dhe infrastrukturës.

Programi MA në Menaxhimin e Patundshmërive dhe Infrastrukturës do të implementohet në partneritet me Fakultetin e Arkitekturës së Universitetit Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji si pjesë e projektit “Ndërtesat e Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë” i financuar nga Programi HERD i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Programi i ka 120 kredi ECTS.  Klasët janë të vogla me rreth 20 studentë dhe ofrojnë një cilësi të jashtëzakonshme të bashkëveprimit profesor-student dhe student-student.

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...