Struktura e programit

  

Viti 1

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 1
Hyrje në drejtësi30304
Metodat kërkimore dhe shkrimi akademik30304
Hyrje në të drejtën civile 40306
E drejta kushtetuese40306
Trimestri 2
Historia juridike evropiane 30304
Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare40306
E drejta penale40306
Seminar004
Trimestri 3
Jurispudenca30304
E drejta ndërkombëtare publike40306
Institucionet e BE-së40306
Seminar004
TOTAL36030060

Viti 2

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 4
E drejta evropiane I30254
E drejta e detyrimeve25254
E drejta familjare25204
E drejta e procedurës penale 25204
E drejta trashëgimore25204
Trimestri 5
E drejta evropiane II30254
Procedura administrative25204
E drejta komerciale25204
E drejta e punës 25204
E drejta pronësore25204
Trimestri 6
E drejta krahasimore kushtetuese25204
E drejta e procedurës civile 25204
E drejta administrative25254
E drejta e sigurimit social25204
Seminar004
TOTAL36030060

Viti 3

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 7
E drejta e konkurrencës40306
E drejta ndërkombëtare penale 25204
E drejta financiare25204
Të drejtat evropiane të njeriut25254
Lëndë zgjedhore25204
Trimestri 8
E drejta krahasimore administrative40306
Hyrje në politikë25204
E drejta e konkurrencës e BE-së40306
E drejta e kontratave e BE-së25254
Trimestri 9
E drejta ndërkombëtare private 40306
E drejta e konsumatorit të BE-së 25254
Sistemet juridike krahasimore25254
Seminar004
TOTAL36030060

Viti 4

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 10
E drejta e falimentimit 30254
E drejta e kompanisë së BE-së30254
E drejta e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit30254
E drejta e pronës intelektuale30254
Seminar004
Trimestri 11
E drejta ndërkombëtare ekonomike30254
Kriminalistika30254
Politikat ekonomike dhe sociale të BE-së30254
Lëndë zgjedhore 130254
Lëndë zgjedhore 230254
Trimestri 12
Diploma0020
TOTAL27022560

LËNDËT ZGJEDHORE (një-semestrale):

Lënda
Trimestri 0
Hyrje në ekonomi
Politikat dhe qeverisja e BE-së
Qeverisja krahasimore
Hyrje në menaxhim
Zgjidhja paqësore e konflikteve
Kriminalistika
E drejta policore
E drejta diplomatike dhe konzullore
E drejta e tregut të brendshëm të BE-së
Qeverisja krahasimore
Marrëdhëniet ndërkombëtare

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

FJALIMI INSPIRUES I DEKANIT TË KOLEGJIT ESLG

Dekani i Kolegjit ESLG mbajti një fjalim inspirues për studentët e diplomuar...më shumë...

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT ESLG

Në ceremoninë e diplomimit fjalimin hyrës e mbajti Ministrja e Integrimit Evropian...më shumë...

ANALIZË E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SË PALLATIT TË DREJTËSISË

Më 31.01.2018 studentët e Kolegjit ESLG vizituan Pallatin e Drejtësisë për...më shumë...