Struktura e programit

  

Viti 1

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 1
Hyrje në drejtësi30304
Metodat kërkimore dhe shkrimi akademik30304
Hyrje në të drejtën civile 40306
E drejta kushtetuese40306
Trimestri 2
Historia juridike evropiane 30304
Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare40306
E drejta penale40306
Seminar004
Trimestri 3
Jurispudenca30304
E drejta ndërkombëtare publike40306
Institucionet e BE-së40306
Seminar004
TOTAL36030060

Viti 2

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 4
E drejta evropiane I30254
E drejta e detyrimeve25254
E drejta familjare25204
E drejta e procedurës penale 25204
E drejta trashëgimore25204
Trimestri 5
E drejta evropiane II30254
Procedura administrative25204
E drejta komerciale25204
E drejta e punës 25204
E drejta pronësore25204
Trimestri 6
E drejta krahasimore kushtetuese25204
E drejta e procedurës civile 25204
E drejta administrative25254
E drejta e sigurimit social25204
Seminar004
TOTAL36030060

Viti 3

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 7
E drejta e konkurrencës40306
E drejta ndërkombëtare penale 25204
E drejta financiare25204
Të drejtat evropiane të njeriut25254
Lëndë zgjedhore25204
Trimestri 8
E drejta krahasimore administrative40306
Hyrje në politikë25204
E drejta e konkurrencës e BE-së40306
E drejta e kontratave e BE-së25254
Trimestri 9
E drejta ndërkombëtare private 40306
E drejta e konsumatorit të BE-së 25254
Sistemet juridike krahasimore25254
Seminar004
TOTAL36030060

Viti 4

LëndaLigjëratatUshtrimetKreditë ECTS
Trimestri 10
E drejta e falimentimit 30254
E drejta e kompanisë së BE-së30254
E drejta e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit30254
E drejta e pronës intelektuale30254
Seminar004
Trimestri 11
E drejta ndërkombëtare ekonomike30254
Kriminalistika30254
Politikat ekonomike dhe sociale të BE-së30254
Lëndë zgjedhore 130254
Lëndë zgjedhore 230254
Trimestri 12
Diploma0020
TOTAL27022560

LËNDËT ZGJEDHORE (një-semestrale):

Lënda
Trimestri 0
Hyrje në ekonomi
Politikat dhe qeverisja e BE-së
Qeverisja krahasimore
Hyrje në menaxhim
Zgjidhja paqësore e konflikteve
Kriminalistika
E drejta policore
E drejta diplomatike dhe konzullore
E drejta e tregut të brendshëm të BE-së
Qeverisja krahasimore
Marrëdhëniet ndërkombëtare

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...