Prof. Asist. Dr. Mersiha Kacamakovic

Profesor Asistent Dr. Mersiha Kallac-Kacamakovic, posedon dymbëdhjetë vite përvojë në mësimdhënie, ne fushën e menaxhmentit, informatikës, ndërmarrësisë.

Përvoja e profesoreshës Mersiha Kalac-Kacamakovic përfshin dymbëdhjetë vite provojë si Asistent i ri dhe Asistent  në FSHAB- Pejë dhe pastaj si ligjëruese në Universitetin “Haxhi Zeka”, Fakulteti i Biznesit Pejë. Gjithashtu posedon përvojë dy vjeqare si Koordinatore  për Cilësi dhe ECTS- kredi ne Fakultetin e Biznesit- Pejë. Prej vitit 2002-2006 punoj si gazetare në Radio-Pejë.

Lista e publikimeve të Profesoreshës Mersiha është paraqitur si mëposhtë:

Kalač, Mersiha, Proces Upravljanja malim i srednjim preduzećima, “Administrim Biznesi”, FSHAB-Pejë , 2011/Nr. 3/222-230


Kalač, Mersiha, Menadžer i njegove glavne karakteristike, “Administrim Biznesi”, FSHAB-Pejë, 2011/Nr.4/
Kalač, Mersiha, Značaj interne komunikacije za poslovni uspjeh kompanija, Empirikus  - nr.5, 2012


Kalač, Mersiha, THE IMPACT OF FDI ON ECONOMIC TRANSITION AND DEVELOPMENT IN KOSOVO, Conference Proceedings - 5th International Conference - "Compliance of the Standards in South-Eastern European Countries with the Harmonized Standards of European Union", 15-16 June, 2015 Peja, Republic Of Kosovo, 2015
Kalač, Mersiha, DECISION MAKING ON INNOVATION PROCESS, “4th International Conference For Entrepreneurship Innovation And Regional Development”, ICEIRD 2001, Ohrid, 2011


Kalač, Mersiha, URBAN DEVELOPMENT IN REGION OF PEJA, Regional Science Conference with International Participation with the theme “Stable Local Development – Challenges and Oppurtinities” Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Biznes – Pejë, Universitei i Zenices dhe Universiteti i Evropian i Dukagjinit, 2011/Nr. 1/441-447


Kalač, Mersiha, IMPACT OF GLOBALIZATION ON A SUCCESFULL BUSINESS OF KOSOVO COMPANIES, Society internationalization – effectivity and problems, 2012
Kalač, Mersiha, HUMAN RESOURCE MODEL IN KOSOVO BUSINESSES, Effects of global risk in transition countries,Third Regional Conference with International Participation,UNHZ-UZ-UED, 2013


Kalač, Mersiha, MOST USUAL METHODS AND TACTICS USED BY MANAGERS TO INCREASE FIRM’S EFFICIENCY; Case study – Companies in Republic of Kosovo, International Academic Interdisciplinary Conference on Modern Economics and Social Sciences, 2015


Kalač, Mersiha, ENHANCING CAPACITY BUILDING OF HUMAN RESOURCES IN KOSOVO COMPANIES CRITICAL ANALYSIS, Business Academy Rijeka, Visoka poslovna škola PAR, 2015

Orët e konsultimeve: Çdo të Hëne, Mërkure dhe Premte prej orës 12:00 deri 13:00

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...