Ngarkesa e stafit

Ngarkesa e stafit e Kolegjit ESLG e Kolegjit ESLG rregullohet me Politikën e Ngarkesës së Stafit.

 

Në bazë të kësaj politike stafit senior i jepet më shumë ngarkesë në hulumtim përderisa stafit junior i jepet më shumë ngarkesë në mësimdhënie.

 

I gjithë stafi akademik me orar të plotë janë staf me kontrata të hapura me mundësi të shkëlqyeshme për t'u avansuar në tituj më të lartë akademik.

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Kolegji ESLG dhe IETL me marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ESLG dhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë nënshkruan...më shumë...

Komentimi profesional i studimit COVID-19 dhe paluajtshmërive

Kolegji ESLG shërbeu si komentues profesional i studimitmë shumë...

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU

Hulumtimi i përbashkët ndërmjet Kolegjit ESLG dhe NTNU publikohet...më shumë...