Doc.Dr.Kemal Yildirim - Drejtor i Bashkëpunimit Ndërkombëtar

Docent Dr. Kemal Yildirim posedon përvojë të gjerë në mësimdhënie dhe hulumtim për një sërë universitetesh anembanë botës. Profesor Yildirim ka doktoratë nga Universiteti Azteca në Meksiko dhe magjistraturë nga Universiteti Jyvaskyla – Finlandë. Profesor Yildirim shërben si Drejtor i Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Kolegjit ESLG.


Të arriturat e përvojës profesionale të Profesor Yildirimit është paraqitur mëposhtë:


•    Bashkëpunëtor Shkencor në Fakultetin Juridik të Universitetit Coimbra, Portugali;
•    Bashkëpunëtor i lartë shkencor pranë Universitetit EMUI EuroMed; 
•    Bashkëpunëtor i lartë shkencor në Universitetin e Buenor Airesit në Argjentinë;
•    Zëvendës redaktor i Revistës World Research Journal of Political Science;
•    Anëtar i Këshillit Redaktues të revistës Psychology and Behavioral Sciences Journal;
•    Ligjërues i lartë në Akamai University;
•    Profesor në Institutin Sastra Angkor në Kamboxhia;
•    Profesor në Universitetin Ndërkombëtar Logos, SHBA;

•    Anëtar i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve;


Lista e publikimeve të Dr. Kemal Yildirim është paraqitur mëposhtë:


•    "Conflict Resolution  in the workplace for Colleges and Universities Academic Staff in Turkey and Serbia and Vatican's view on European education 
•    Topical issues in Organizational Behavior – A Comprehensive book of readings Chapter Fourteen: An analysis of Organizational Psychology of Punishment in Turkish Primary Schools
•    Book review on Women Entrepreneurs: New Opportunities and Challenges 106-113
•    Development and Survival Strategies in Jordan and the Contribution of Female-Owned Firms to Domestic Economic Growth in Turkey.......88-105 – JWE- Journal of woman entrepreneurship (published)
•    “The role of female-owned firms/industries on local economic growth in Turkey and in Jordan.”  Published by outskirtspress  publishing house in United states of America-2009’’ St clements university – E-Journal
•    Disaster Risk and Climate Change in the Middle East VERITAS
•    “The role of female-owned firms/industries on local economic growth in Turkey and “The role of female-owned firms/industries on local economic growth in Turkey and in Jordan.”, ISBN: 978-1-4327-4755-8

Orët e konsultimeve: Me termin

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...