Prof. Asistent. Dr. Elvida Pallaska

Prof. Asistent Dr. Elvida Pallaska posedon rreth 20 vjet përvojë si planifikuese hapësinore, profesoreshë dhe hulumtuese në fushën e planifikimit hapësinor dhe arkitekturë. Profesor Pallaska ka doktoratë në planifikim hapësinor nga Universiteti i Tiranës dhe magjistraturë nga Universiteti Erasmus në Holandë.


Përvoja profesionale e Profesor Pallaska është paraqitur mëposhtë:


•    Planifikuese e lartë hapësinore në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;
•    Konsulente për UNDP në Planifikim Hapësinor;
•    Menaxhere e projektit pranë Agjencisë Evropiane për Rindërtim dhe Komisionin Evropian;
•    Profesoreshë në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor për Universitetin për Biznes dhe Teknologji dhe Kolegjin ESLG.
•    Anëtare e Komitetit Ekzekutiv pranë projektit Ndërtesat e Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë/Programi HERD i implementuar ndërmjet Kolegjit ESLG dhe Universitetit Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë Norvegjeze;


Lista e publikimeve të Profesor Pallaskës është paraqitur mëposhtë:

 

Hoxha, V., Metin, H, Hasani, I., Pallaska, E., Hoxha, J., and Hoxha, D. (2022). Gender differences of color preferences for interior spaces in the residential built environment in Prishtina, Kosovo, Facilities, Vol. Ahead of Print, No. Ahead of Print.

Pallaska, E. (2022). Verticalisation/densification of Prishtina Pro at contra arguments, UBT Annual Conference, ICARCH, 30-31 October Prishtina, Kosovo
Pallaska, E. (2021). Analyses of draft MDP of Prishtina as process and content, vs Kosovo national Law on Spatial Planning and European Spatial Development Perspective?, UBT Annual Conference, ICARCH, 30-31 October Prishtina, Kosovo

Pallaska, E. (2020). “Smart City Indicators: Can they improve governance in Prishtina and other main cities of Kosovo?”, Annual UBT Conference, 30-31 October Prishtina, Kosovo

Pallaska, Elvida (2019), "Prishtina resilient city or not as per EU criteria? Comparison study with the cities in the region, Belgrade and Zagreb". Annual UBT International Conference. 30-31 October Prishtina, Kosovo

PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka,
Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Journal of Science, Humanities and Arts, 2018, Vol 5 (5), pp. 1-16

Pallaska, E. New Urban Agenda – How far by the Spatial Planning legislation in Kosovo and Albania”- Proceedings, ICASP 2017/Durres 2017;

Pallaska, E., Daily migration – indicator to to defining Functional Urban Region – case of Prishtina”, Proceedings, ICASP 2016/Durres 2016;

PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka,
Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Proceedings of the CIB World Building Congress, Vol. 1, 2016, p. 506-518.

Pallaska, E., Toward Metropolisation via Regional Cooperation/Case of Prishtina”– Polytechnical University of Tirana, Author, December 2015

Pallaska, E. Defining Metropolitan Urban Region through Daily migration as indicator – case study if Prishtina”, Int. Journal “THESIS” - ISSN 1848-4298, Prishtine, May 2015

 

 

Orët e konsultimeve: Me termin

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...