Prof.Dr.Dimitrij Rupel - Kryetar i Bordit Këshilldhënës

Profesor Dr. Dimitrij Rupel është politikan, intelektual dhe profesor i mirënjohur slloven dhe ka shërbyer si Rektori i parë i Kolegjit ESLG, duke vepruar tani në cilësinë e Kryesuesit të Bordit Këshilldhënës të Kolegjit ESLG me qëllim të pasqyrimit të karakterit ndërkombëtar të Kolegjit ESLG. Profesor Rupel ka doktoratë nga Universiteti Brandeis në SHBA dhe është profesor i rregullt në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.

Disa nga të arriturat e përzgjedhura të Profesor Rupel janë paraqitur mëposhtë:

•    Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Sllovenisë për katër mandate;
•    Kryetar i qytetit të Ljubljanës;
•    Ambasador i Republikës së Sllovenisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës;
•    Kryesues i Këshillit të Bashkimit Evropian në kohën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës;
•    Rektori i parë i Kolegjit ESLG nga viti 2010 deri në vitin 2013;
•    Rektor i universitetit Slloven Nova Univerza 2018-2019;
•    Profesor në Canadian Queen's University;
•    Bursist i Fulbright në New York's New School for Social Research;

Profesor Rupel është autor i shumë librave të paraqitura si në vijim:

NOVELA

•    Chi-square (1975);
•    Family Federation (1977);
•    Max (1983);
•    Invited the forgotten (1985);
•    Lion's share (1989);
•    President or, as it was (2009)

LIBRAT SHKENCOR

•    The words of the Free (1976);
•    Words and actions (1981);
•    Literary Sociology (1982);
•    Sociology of Culture and Arts (1986);
•    Words of God and divine (1987);
•    Slovenian intellectuals (1989);
•    Ceremonies and everyday Slovenian (1990);
•    Secret State (1992);
•    Meetings and differences (2001);
•    Adoption Success Stories (2004);
•    Slovenian presidency in the fire's own forces (2009);
•    Freedom or stability? The international situation and foreign policy (2009);
•    Slovenia in the world theater (2011);
•    The Uncertain Life of 176 members of United Nations, 2013

 

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...