Prof. Dr.Visar Hoxha - Rektor

Profesor i rregullt Dr. Visar Hoxha posedon dhjetë vjet përvojë në mësimdhënie, konsulencë dhe hulumtim në fushën e paluajtshmërive, ndërtesave të qëndrueshme të energjisë dhe dizajnit të qëndrueshëm energjetik. Posedon trembëdhjetë vjet përvojë në menaxhimin e kompanive ndërkombëtare me institucione me partnerë të huaj. Përvoja e Profesor Hoxhës përfshin dhjetë vjet mësimdhënie, gjashtë vjet hulumtim dhe dhjetë vjet konsulencë. Profesor Hoxha gjithashtu ka shërbyer si Dekan i Kolegjit ESLG që nga viti 2010 dhe prej 1 tetorit 2019 shërben në cilësinë e Rektorit të Kolegjit ESLG.

Disa nga arritjet profesionale të Profesor Hoxhës janë paraqitur mëposhtë:

- Menaxhimi i projektit “Ndërtesat e Qëndrueshme Efiçiente të Energjisë" i financuar nga programi HERD i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë implementuar nga Kolegji ESLG dhe Universiteti Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji;
- Themelimi dhe akreditimi i programit të studimeve Menaxhimi i Energjisë në bashkëpunim me Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji;
- Përvetësimi dhe menaxhimi i fondit më të madh suplementar pensional të Postës dhe Telekomit të Kosovës dhe KEK-ut si Kryeshef Ekzekutiv për Investime në Fondin Pensional Slloven në Kosovë;
- Menaxhimi i portfolios së investimeve private prej 100 milion dollarë gjatë punës për kompaninë degë të Lehman Brothers në Nju Jork 2007-2008;
- Ofrimi i këshillave për Reformën e Kadastrit të Tokave i përkrahur nga GIZ;
- Ofrimi i këshillave për Zyret Kadastrale Komunale në Kosovë;
- Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Agjentëve të Paluajtshmërive në Kosovë;
- Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Gjeodetëve të Kosovës;
- Ofrimi i këshillave për Shoqatën e Vlerësuesve të Paluajtshmërive të Kosovës;

Lista e publikimeve të Profesor Hoxhës është paraqitur si mëposhtë:

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCOR

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Real estate valuation analysis in Kosovo. Dignitas, ISSN 1408-9653. 2014, Vol. 63/64, pp. 103-115, https://doi.org/ 10.31601/dgnt/63/64-6

HOXHA, Visar, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Cultural factors affecting urban planners' intentions to regulate public space in Prishtina, Kosovo,  Urbani izziv, ISSN 1855-8399. 2014, Vol 25 (2), pp. 76-88.

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Fundamental Economic Factors that Affect Housing Prices: Comparative Analysis between Kosovo and Slovenia. Management, ISSN 1854-4231. 2014, Vol 9 (4), pp. 323-348.

HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN. Measuring perception about sustainability of building materials in Kosovo. Facilities, ISSN 0263-2772. 2017, Vol 35 (7/8), pp. 436-461

PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka, Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Journal of Science, Humanities and Arts, 2018, Vol 5 (5), pp. 1-16

HOXHA, Visar, and SHALA, Fjolla, "The benefits and challenges of sustainable buildings in Prishtina, Kosovo", Facilities , 2019, Vol. 37 No. 13/14, pp. 1118-1152. https://doi.org/10.1108/F-08-2018-0097

HOXHA, Visar, “Sustainable impact of adaptive reuse of communist style shopping malls in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 37 No. 5, pp. 662-683,  https://doi.org/10.1108/PM-02-2019-0010

HOXHA, Visar and SADIKU, Sara, “Study of factors influencing the decision to adopt the blockchain technology in real estate transactions in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 37 No. 5, pp. 684-700, https://doi.org/10.1108/PM-01-2019-0002

HOXHA, Visar and ZEQIRAJ, Emblema, “The impact of Generation Z in the intention to purchase real estate in Kosovo”, Journal of Property Management, 2019, Vol. 38 No. 1, pp. 1-24, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PM-12-2018-0060/full/html

HOXHA, Visar, “Measuring embodied CO2 emission in construction materials in Kosovo apartments”, International Journal of Building Pathology and Adaptation, 2019, Vol. 38 No. 33, pp. 405-421 DOI: IJBPA-02-2019-0013, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBPA-02-2019-0013/full/html

HOXHA, Visar, “Measuring energy heating performance of apartment buildings in Kosovo built after 2003”, Facilities, 2019, Vol. 38 No. 5/6, pp. 395-420, https://doi.org/10.1108/F-12-2018-0153

HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, and BJÖRBERG, SVEIN, and TEMELJOTOV-SALAJ, Alenka, Developing sustainable energy efficient buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo, Studies in Higher Education, 2020, Vol 45 (2), pp. 390-402  https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1534094    

PUBLIKIMET NË KONFERENCAT SHKENCORECE

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Učinek bruto domačeg proizvoda na vrednost nepremičnin na Kosovu in v Sloveniji = Effect of gross domestic product on real estate value in Kosovo and Slovenia. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014, str. 172-182.

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Real estate valuation analysis in Kosovo. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Brdo pri Kranju  v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013, str. 161-170.

HOXHA, Visar, HAUGEN, Tore, BJORBERG Svein and SALAJ-TEMELJOTOV Alenka, Developing Sustainable Energy Efficient Buildings – A transnational knowledge transfer experience between Norway and Kosovo, Proceedings of the CIB World Building Congress , Vol. 5, 2016, p. 715-728

PALLASKA, Elvida, HAUGEN, Tore, HOXHA, Visar, FINOCHIARO, Luca and SALAJ-TEMELJOTOV, Alenka, Sustainability by improving energy efficiency in traditional housing in Kosovo, Proceedings of the CIB World Building Congress, Vol. 1, 2016, p. 506-518.

HOXHA, Visar, and BLAKAJ, Mendim, The study of factors that influence the apartment prices in the region of city center, Dardania, Ulpiana and Mati in the city of Prishtina, Book of Proceedings of Third Interdisciplinary Research on Real Estate held at Hanze University of Applied Sciences, Research Center for Built Environment, 20-21 September 2018, Groningen, pp. 84-95.

ANËTARËSIA NË ORGANIZATA

Nënkryetar i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
Përfaqësues i Përhershëm i Grupit Evropian të Shoqatave të Vlerësuesve TEGOVA
Anëtar i Komitetit Shkencor, Konferenca Vjetore e Hulumtimit Interdisciplinar për Paluajtshmëri CIRRE (www.cirre.eu/committee)

 

Orët e konsultimeve: Çdo ditë të javës prej 14:00-15:00

Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...