Prof. Asist. Dr. Hazer Dana

Dr. Hazer Dana posedon pesë vjet përvojë në mësimdhënie, konsulencë dhe hulumtim në fushën e Sistemeve hapësinore të informacionit, Planifikimit hapësinor dhe menaxhimit të projekteve. Profesor Dana posedon dhjetë vjet përvojë në menaxhimin dhe realizimin e projekteve në fushën e planifikimit hapësinor. Gjithashtu, ka përvoj edhe në menaxhimin e zonave të mbrojtura kombëtare dhe hartimin e Ligjeve dhe rregulloreve në fushën e mjedisit dhe planifikimit hapësinor.

Disa nga arritjet profesionale të Profesor Danës janë paraqitur si mëposhtë:
 
•    Hartimi i draft dokumentit të Planit Hapësinor të Kosovës 2004 – 2008 - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimt Hapësinor – Instituti për Planifikim Hapësinor
•    Pjesëmarrja në hartimin e planit hapësinor të Parkut Kombëtar SHARRI, 2006-2008, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimt Hapësinor – Instituti për Planifikim Hapësinor
•    Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe Urban të Komunave: Shtime, Kaçanik, Podujevë, Rahovec të reahizuara përmes kompanisë Data GISConsulting dhe financuar nga komunat përkatëse
•    Hartimi i Planit Menagjues të Parkut Kombëtar Sharri, 2014, UNDP dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - Udhëheqës i grupit punues në procesin e planifikimit
•    Hartimin e disa Ligjeve, Rregulloreve dhe Udhëzimeve Administrative të fushës së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 2006-2016, Ministria e mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
•    Përmes UBT-së, pjesëmarrës në projektin BESTSDI - Edukimi Akademik i Ballkanit Perëndimor në fushën e Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore - Me mbështetjen e programit Erasmus +: Arsimi i Lartë - Ndërtimi i Kapaciteteve Ndërkombëtare

Liste a publikimeve të Profesor Danës është paraqitur si më poshtë:

ARTIKUJT ORIGJINAL SHKENCOR

R. Murseli and H. Dana, Hypsometric demography of Kosovo: the distribution of Kosovo population by altitude, City, Territory and Architecture, https://doi.org/10.1186/s40410-016-0047-8, First Online: 10 November 2016
The characteristics and casus of migration in Opoja, Geo-see, SDI & SIM and FIG, Shkup 2013, fq. 131-140
Popullsia dhe depopullimi i vendbanimeve kodrinoro-malore në komunën e Dragashit, Revista "Studime sociologjike" të universitetit të Tiranës - Fakulteti i shkencave sociale, Tiranë 2012, fq. 24-25
Shkaqet dhe efektet e migrimeve të jashtme në komunën e Dragashit, “Studime Gjeografike” – Departamenti i gjeografisë – Tiranë 2015, vëllimi 18, fq. 321-332
"Roli i Parkut Kombëtar të Sharrit në zhvillimin e qëndrueshëm të Komunës së Dragashit" , “Studime Gjeografike” – Departamenti i gjeografisë – Tiranë 2015, Vëllimi 19, fq. 201-209

The economic effects of external migration on the municipality of Dragash, The economic effects of external migration on the municipality of Dragash, Prishtinë 2018, fq. 53

Touristic potentials and tourism development opportunities in the Southern part of Kosovo - Municipality of Dragash, Journal of Food, Agriculture & Environment, www.wflpublisher.com, Vol.16(2): 207-214.2018, accepted 24 March 2018. Fq.207-214

PUBLIKIMET NË KONFERENCAT SHKENCORE

Popullsia dhe depopullimi i vendbanimeve kodrinore – malore në Komunën e Dragashit, Universiteti i Tiranës – Fakulteti i shkencave sociale – Departamenti i Sociologjisë – Tema e konferencës:  Qyteti dhe shoqëria prirje të zhvillimit, Tiranë, 10.maj 2012

“Shkaqet dhe efektet e migrimeve të jashtme në komunën e Dragashitë”, Universiteti i Tiranës - FAKULTETI I HISTORISË DHE FILOLOGJISË - DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË, Tiranë 24 maj 2013

The characteristics and causes of emigration in Opoja, International Conference on spatial data infrastructures and spatial information management 2013. (Geo-see, SDI & SIM dhe FIG), Shkup 13-16 nëntor 2013
Tema e referimit: Challenges and perspectives of community living near national parks, WWF “Dinaric Arc Parks International Conference”,  Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 19 – 23 nëntor 2012

Tema e referimit: Mjedisi si faktor i zhvillimit lokal – Seanca e punimeve 3 – moderator i séances, Konferenca e 2-të mbi bashkëpunimin e decentralizuar Francë-Ballkan, Tiranë 24 dhe 25 tetor 2013.

The economic effects of external migration on the municipality of Dragash, International conference on business, technology and innovation –UBT, Prishtinë, 26-28 tetor, 2018.

Orët e konsultimeve: Çdo të Hëne, Mërkure dhe Premte prej 13:00 deri 14:00
Prapa

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs për regjistrimin e studentëve të rinjë 2021-2022

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG, të datës...më shumë...

Profesori i ESLG-UBT, Visar Hoxha mentoroi disertacionin e doktoratës në universitetin slloven

Profesori i ESLG-UBT, njëherësh profesor edhe në Universitetin prestigjioz “New...më shumë...

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020-2021

Kolegji ESLG shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik...më shumë...